ขอโทษจากใจ!! “พระแจ๊ส” อดีตมิสทิฟฟานี่ ปี 2009 กับความผิดที่ทำกับ 3 ดาราดัง

เมื่่อ“พระแจ๊ส” หรือ “แจ๊ส-สรวีย์ นัดที” อดีตมิสทิฟฟานี่ ปี 2009 ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษกับความผิดที่ได้ทำไว้ผ่านทางเฟซบุ๊ก@พระสรวีย์ รวีรัฐฐากรณ์ ของตนเองแล้วได้พูดถึง บุคคลทั้ง 3 ท่าน คือคนที่1 พระเอกชื่อดัง “อ๊อฟ-ชนะพล สัตยา” ส่วนคนที่ 2 ก็คือ “ปอย-ตรีชฎา เพชรรัตน์”และคนสุดท้าย คือ “ซูซาน ไนท์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาร์โคนี่ ประเทศไทย โดยมีข้อความระบุว่า

“สามท่านที่ข้าพเจ้าอยากขออภัยด้วยใจจริงสำหรับเรื่องความผิดของหลวงพี่ในอดีตทุกวันนี้มีผลต่อการทำสมาธิของหลวงพี่ไม่สามารถเจริญไปได้มากกว่านี้ เมื่อได้รับการฝึกสมาธิ ทำให้ได้พิจารณา รู้เห็นอะไรๆตามเป็นจริง ที่ละเอียดขึ้น และเพราะว่าเรามีความผิดที่กระทำไว้กับคนสามคนทำให้ข้อมูลมันวนกลับมา ทำให้หลวงพี่ติดข้องอยู่ ไม่สามารถพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปอีกได้ คือ
1. ความผิดที่ในอดีต ที่สรวีย์เคยใส่ร้าย ตำหนิโยมพี่อ๊อฟ. มีผลทำให้ชีวิตของเขามีตราบาป ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงเลย แต่เพราะความโลภ ความหลงและความโง่เขลาของสรวีย์ จำต้้องขวนขวายอยากมีชืีอเสียง. ในทางที่ผิด. จึงยอมที่จะใส่ร้ายทำลายโยมพี่ออฟ ชนะพล. นึ่เป็นความผิดที่ชั่วร้ายมาก.หลวงพี่จำต้องเก็บเรื่อวนี้ไว้ตลอด และอยากจะขอโทษขออภัยโยมพีีอ๊อฟด้วยใจจริง. หลวงพี่อยากขอให้โยมพี่โบกัส ช่วยประชาสัมพันคืนความบริสุทธิ์ให้โยมพี่อ๊อฟ ชนะพล เพราะพีีเขาเป็นคนดีจริงๆ. อดีตสรวีย์ไม่เคยไม่อะไรกับเขาเลย มีแต่ความเป็นพี่น้องกัน แต่เพราะความหลง ทำให้สรวีย์ยอมทำชั่ว แม้ยอมเสียมิตรภาพความเป็นพี่น้องทึ่ดีต่อกันมาตั้งแต่เด็ก. ฝากโยมพึีโบกัสช่วยด้วยนะครับ. หากมีการลงข่าวให้สังคมรับรูปในวงกว้าง เพื่อคืนความบริสุทธิให้แก่โยมพีีอ๊อฟ ชนะพล. ขอให้ช่วยทำให้ดีที่สุด. และหากมีการใช้ภาพ ขอให้ใช้ภาพโยมพึ่อ๊อฟ ชนะพล. นะครับ. ภาพหลวงพี่ไม่จำเป็นต้องใช้เลย หลวงพี่อยากให้พื้นที่นี้กับโยมพึีอ๊อฟ มากทึ่สุด เพราะเขาคือคนของสังคม เขายังตัองประกอบอาชีพ ยังต้องเลี้ยงพ่อแม่ครอบครัวพี่น้อง และเขายังต้องมีอนาคตอีกยาวไกล. หลวงพี่อยากขออภัยด้วยใจจริง. ขอให้สังคมเข้าใจความจริงตามที่หลวงพี่ได้กล่าวมานี่ และ ในความผิดนี้ หลวงพี่ยินดีรับไว้และแก้ไขที่ตัวหลวงพี่เอง. ขอให้ให้โอกาสและให้อภัยกันนะ. และขอให้โยมพี่อ๊อฟ ชนะพล กลับมาเป็นพี่น้องที่ดีกับ หลวงพี่ เหมือนเช่นในวัยเด็กของเรา
2.กรณีข่าวเสียหายที่เกิดการพาดพิงโยมพี่ปอย ตรีชฏา. เรื่องนี้หลวงพึ่ยอมรับในความผิด. ทีีเป็นคนโง่เขลาในอดีต. คิดเพียงอยากได้ลาภยศสรรเสริญ แต่ไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริง และไม่คำนึงถึงผลกระทบของโยมพึ่ปอย. หลวงพี่อยากขออภัยโยมพี่ปอย ตรีชฏา หากหลวงพีีมีสติมากกว่านี้ จะไม่ทำร้าย โยมพึ่ ด้วยการหลงเชื่อ และตกเป็นเหยื่อของคนบางกลุ่ม. เพราะเครื่องมือสื่อสาร ที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ในเรื่องคริปเสียง. หลวงพี่จึงข้อ ให้สังคมได้เข้าใจตรงกันว่ามันคือความผิดของสรวีย์ ที่โงีเขลาและตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลส. ขออภัยโยมพี่ปอย. และขอให้รับมิตรภาพของหลวงพี่ให้กับมามีมิตรภาพที่ดีต่อกัน. และที่สำคัญหมายรวมถึงองค์ทิฟฟานี่ ด้วย อันมีคุณจ๋า อลิสา พันธุศักดิ์ เป็นประธานผู้ปกครองในสมัยนั้น. จนทำให้ได้รับผลกระทบ ด้านภาพลักษณ์และหลายๆด้าน. หลวงพี่จึงขออภัยทุกๆท่าน มาณ.โอกาสนี้
3. คุณซูซาน ผู้บริหารบริษัทบาโคนี่ อดีตสรวีย์ได้ทำความผิดไว้อย่างใหญ่หลวง. ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ. เพราะตนเสียผลประโยชน์ จึงคิดทำร้ายเบียดเบียนเจ้านาย และเพราะความโลภความหลง. ของตน. ยอมเสียมิตรภาพ เสียเจ้านายดีๆผู้บริหารดีๆ ทึ่ให้โอกาส เลี้ยงดูเรามา ให้เรามีเงินทองส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัว. เป็นความผิดที่เลวร้ายมาก. ส่งผลกระทบต่อธุระกิจเครื่องสำอางและหลายๆธุระกิจของคุณซูซาน ไนจนอยากที่คุณซูซานจะให้อภัยได้ ขอให้สังคมเข้าใจตามเป็นจริงว่า. ในอดีตสรวีย์ มิได้หน้าพังเสียโฉมเพราะเครื่องสำอางบาโคนี่ เลย แต่เกิดจากเอฟเฟค ที่ตนเคยใช้เครื่องอางตามท้องตลอดมาตั้งแต่มัธยม. มีการสะสมของสารพิษ. และให้ผลทำร้ายผิวในเวลานั้น. แต่ด้วยตกอยู่ภายใต้กิเลส ทำให้สรวีย์มีการเบียดเบียนทำร้ายทำลายองค์บาโคนี่และคุณซูซาน. จึงมีความตั้งใจจะขออภัยให้ได้รับการยกโทษจากคุณซูซาน ครอบครัวและทุกๆท่านในบริษัท. ขอให้สังคมรับรู้ในความสุจริตขององค์กรบาโคนี่และคุณซูาน. ในความผิดนั้นเกิดจากสรวีย์เพียงผู้เดียวเท่านั้น จึงขอรับความผิดไว้และให้ทุกท่านให้โอกาสเพื่อแก้ไขพัฒนาตน ให้เจริญขึ้นได้ในที่สุดนี้ ทั้งสามเหตุกันทึ่เกิดขึ้นในอดีตเกิดเพราะความโลภ. ความโกรธ ความหลง ในลาภ ยศ เสริญ ความสุข เงินทอง ของสรวีย์ จึงยอมทำความผิด โดยไม่คิดถึงผลกระทบ ของการดำเนินชีวิตของทั้งสามท่าน. คือโยมพี่อ๊อฟ ชนะพล. โยมพึ่ปอย ตรีชฎา. คุณซูซาน ไน และครอบครัว สังคมของทุกๆท่านอย่างหนัก. หลวงพึ่มีความตั้งใจขออภัยทุกๆท่านมานานมากแล้ว. วันนี้วันที่26. มิถุนายน 2560. จึงคิดว่าเราไม่ควรปล่อยไว้ ถ้าเราตายไปวันพรุ่งนี้ ชีวิตของทั้งสามท่าน จะยังคงมีตราบาปและไม่พ้นมลทินไปได้ ทั้งที่เกิดขึ้นเพราะเราหลวงพี่จึงขอความช่วยเหลือจากโยมพี่โบกัส. เพราะเป็นพึ่ที่สนิทกันและเชื่อมั่นในความดีของโยมพี่ ที่จะช่วยคืนความบริสุทธิ์ให้กับ สามท่านนี้ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ได้หลวงพี่ไม่หวังการให้อภัยจากสามท่าน. แต่การขอพื้นที่สื่อในครั้งนี้ หวังแต่เพียงว่า สังคมต้องได้รับรู้ความจริง. ที่สรวีย์ตั้งใจคืนความบริสุทธิ์ให้แก่ทุกๆท่าน. ความผิดทึ่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าขอรับไว้ และขอแก้ไขมันด้วยตนเอง. แต่ขอกำลังใจจากทุกๆท่าน. เพื่อให้โอกาสกัน. บ่อยครั้งทึ่หลวงพี่ทำสมาธิแล้ว. หวนคิดทบทวนถึงความผิดที่กระทำไว้กับทั้งสามท่าน. จึงไม่สามารถทำให้ตนเจริญในธรรมได้ดีกว่านี้ เพราะมีความผิดติดอยู่ นับแต่วันนี้หาก
ได้รับความช่วยเหลือจากโยมพึ่โบกัสและพี่ๆสื่อมวลชน. หลวงพี่คิดว่าจะพัฒนากายและจิตของตนให้ดีขึ้นได้ จึงขอความช่วยเหลือจากทุกๆท่าน. อีกประการหนึ่งหากมีการลงภาพเพื่อประชาสัมพัน ขอโปรดหลึกเลึ่ยงการลงภาพสมณะเพศ(พระ). ขอให้ลงภาพทั้งสามท่านจะดีที่สุด. เพราะเป็นการคืนพื้นที่สื่อให้กับทุกๆท่านด้วยสุดท้ายนี้ขอฝากทุกๆท่าน ให้เอากรณีของสรวีย์ เป็นตัวอย่าง ที่จะไม่กระทำความชั่วตามเขาจะมีสติให้มาก. พินิจพิจารณาก่อนทึ่จะทำสิ่งใดลงไปอย่างรอบครอบ. นึกถึงเขา. นึกถึงเรา นึกถึงครอบครัวให้มากๆ และนึกถึงมิตรภาด และความดีที่มีต่อกัน. อย่าใช้ชีิวตประมาทอย่าตกเป็นทาสทางอารมย์และความคิด. เพราะพิษร้ายของความโลภ. ความโกรธ และความหลง. ในลาภ. ในยศ. เงินทอง สุข สรรเสริญการดำเนินชีวิตของเราก็จะอยู่กับสังคมได้อย่างผาสุขและสานติสังคมโลกก็จะน่าอยู่ เราก็จะมีส่วนในการทำให้โลกนึ้สวยงามดีกว่าเบียดเบียนกัน. ขอให้เรามาร่วมกันทำสมาธิ แผ่เมตตา ฝึกทุกๆวัน เช้า เที่ยง เย็น ครั้งละห้านาทีสิบนาที ก็จะเป็นบุญมากๆ. จิตใจเราก็พัฒนา ร่างกายก็แข็งแรง สังคมก็น่าอยู่ขออนุโมทนาขอบคุณในน้ำใจของทุกๆท่านทึ่ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดและหวังว่าจะได้เจอโยมพีีอ๊อฟ. โยมพึีปอย และคุณซูซาน ทึ่อินเดียนะ.จะได้ขออภัยทุกๆท่านด้วยตัวเองต่อหน้าทุกๆท่านด้วย และเราจะได้สวดมนต์ ทำสมาธิเพื่อความเจริญด้วยกัน
ขอเจริญพร
เจริญสุขสวัสดี
หลวงพี่แจ๊ส. สรวีย์
โบกัส ซุปตาร์ ช่วยหลวงพี่ด้วยนะโยมพี่โบกัสและพี่ๆสื่อมวลชน
Susan Knight”

 

สามท่านที่ข้าพเจ้าอยากขออภัยด้วยใจจริงสำหรับเรื่องความผิดของหลวงพี่ในอดีตทุกวันนี้มีผลต่อการทำสมาธิของหลวงพี่ไม่สามา…

โพสต์โดย พระสรวีย์ รวีรัฐฐากรณ์ บน 25 มิถุนายน 2017

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : FB @พระสรวีย์ รวีรัฐฐากรณ์

Sharing is caring!

bedava bahis