ขั้นตอนง่ายๆในการออกกำลังกายให้ถูกต้อง

วิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องมีเพียงแค่ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ เริ่มจาก

1. อบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายประมาณ 5-10 นาที
2. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 5-10 นาที
3. ออกกำลังกายแบบแอโรบิก 30-60 นาที
4. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 5-10 นาที

รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีดังนี้
ขั้นตอนการอบอุ่นร่างกายเป็นขั้นตอนที่มีความจำเป็นมาก เพราะทำให้ร่างกายปรับตัวกระตุ้นเตรียมกล้ามเนื้อก่อนเข้าสู่กิจกรรมหรือการออกกำลังกายที่หนักขึ้น จากนั้นในขั้นตอนการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ก็สามารถเลือกทำตามคำแนะนำการออกกำลังกายที่มีทั่วไปได้ตามถนัด เพียงแต่มีข้อควรระวังในขั้นตอนนี้ที่ควรจำไว้คือ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่ใช่การกระตุกกระชากรุนแรงเพราะการทำแบบนั้นอาจจะทำให้เจ็บปวดกับเอ็นและข้อได้
ขั้นตอนการออกกำลังด้วยแอโรบิก ก็มีให้เลือกหลายวิธีเช่นกัน เช่น การเดินเร็ว จ็อกกิ้ง วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือเต้นแอโรบิก ในขั้นตอนนี้ควรทำให้ถึงระดับอัตราการเต้นของชีพจรถึงระดับ 60-80% ของอัตราการเต้นชีพจรสูงสุด
สำหรับขั้นตอนสุดท้าย การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็นการปรับระดับการออกกำลังกายลงให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติ เนื่องจากหลังการออกกำลัง ร่างกายจะมีของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานสะสมตามบริเวณกล้ามเนื้อ ส่งผลให้กล้ามเนื้อเกิดอาการเมื่อล้าอ่อนเพลีย ดังนั้นจึงควรต้องมีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายทุกครั้งเพื่อลดอาการดังกล่าว และช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป่า

ขอบคุณข้อมูลจาก : todayhealth.org

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bedava bahis