ขาลุยไม่ควรพลาด!! เที่ยวเขื่อนศรีนครินทร์ ล่องแพชมวิว

เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองที่สร้างขึ้นเหนือแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งเป็นเขื่อนแห่งที่ 8 ในจำนวน 17 แห่งที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้นเพื่ออำนวย ประโยชน์ต่างๆ ที่สามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามจน ที่นี่กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งทุกปีมีนักท่องเที่ยวเดินทาง เข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความสุขภายในเขื่อนศรีนครินทร์กันมากมายตลอดเวลา ทั้งนี้ งานก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2516 แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2523 จากนั้นพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาขนานนามเขื่อน พร้อมกับเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดเขื่อนฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2525 ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแห่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนที่ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งที่ เพราะบรรยากาศโอบล้อมด้วยภูเขาที่เป็นธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ เดินทางสะดวกสบาย

เดินทาง

โดยรถยนต์
เมื่อมาถึงแยกแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองแล้ว มุ่งหน้าไปตามทางหลวงหมายเลข 3199 (กาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์) ผ่านตำบลลาดหญ้า และเขื่อนท่าทุ่งนา อีกเป็นระยะทาง 64 กิโลเมตร ก็จะถึงเขื่อนศรีนครินทร์

โดยรถประจำทาง
ใช้รถโดยสารประจำทางกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี หรือโดยรถไฟสายท่องเที่ยวจากสถานีรถไฟบางกอกน้อย (ธนบุรี) ก็สามารถต่อรถโดยสารประจำทางที่ท่ารถในอำเภอเมือง มาลงปลายทางที่ตลาดเขื่อนศรีนครินทร์ แล้วจ้างเหมารถยนต์รับจ้างให้พาเที่ยวชมเขื่อนและบริเวณโดยรอบ
ขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, suvarnabhumiairport, Thai-Tour, thaidphoto, atsiam

Sharing is caring!

bedava bahis