ขี่อูฐเที่ยว! “ทะเลทรายโกบี” ใหญ่อันดับที่ 3 ในโลก

“ทะเลทรายโกบี” ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศมองโกเลียตอนใต้กับเขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของประเทศจีน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ถึง 50 องศาเซียลเซียต และต่ำสุดอยู่ที่ -40 องศาเซียลเซียต โกบีเป็นทะเลทรายที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ทอดตัวเป็นแนวโค้งยาว 1,600 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่พอ ๆ กับรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา ทะเลทรายแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเล 900-1,500 เมตร เป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวิปเอเซียและเป็นทะเลทรายแบบร้อนใหญ่อันดับที่ 3 ในโลก รองจากทะเลทรายซาฮาล่า ในทวีปอัฟริกา (Sahara) และทะเลทรายอาหรับ ตะวันออกกลาง (Arabian desert) มีพื้นที่ 1,300,000 ตารางกิโลเมตรก็ประมาณ 2.5 เท่าของประเทศไทย สัตว์ที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ ได้แก่ อูฐ ม้า ลา และสัตว์จำพวกฟันแทะ เช่น กระรอกดิน มาร์มอต และโกเฟอร์ มีการค้นพบซากกระดูกไดโนเสาร์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ อีกด้วย ไปดูกันเลย ว่าจะร้อนขนาดไหน……

 

 
ขอบคุณข้อมูลจาก : th.wikipedia.org

Sharing is caring!

bedava bahis