ชื่อวันสำคัญของไทยและสากลที่หลายคนอาจไม่รู้

สวัสดีค่ะ วันนี้ได้รวบรวมชื่อวันสำคัญๆ ของไทยและสากลในปฎิทิน ปี 2560 ทั้ง 12 เดือนมาฝากกัน ซึ่งวันดังกล่าวอาจจะมีตรงและไม่ตรงกับทุกปีนะคะ แต่มีวันเหล่านี้จริงๆ แน่นอน แต่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีวันเหล่านี้ด้วย ดังนั้นเราจึงนำมาเพื่อเป็นความรู้มาฝากกันค่ะ

เดือนมกราคม
วันที 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันที่ 2 มกราคม ชดเชยวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 13 มกราคม วันการบินแห่งชาติ
วันที่ 14 มกราคม วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 16 มกราคม วันครูแห่งชาติ
วันที่ 17 มกราคม วันพ่อขุนรามฯ และ วันโคนมแห่งชาติ
วันที่ 25 มกราคม วันกองทัพบก
วันที่ 28 มกราคม วันตรุษจีน

เดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ และ วันเกษตรแห่งชาติ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ วันอาสารักษาดินแดน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ วันศิลปินแห่งชาติ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ

เดือนมีนาคม
วันที่ 5 มีนาคม วันนักข่าว
วันที่ 8 มีนาคม วันสตรีสากล
วันที่ 13 มีนาคม วันช้างไทย
วันที่ 17 มีนาคม วันนอนหลับโลก
วันที่ 20 มีนาคม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
วันที่ 21 มีนาคม วันกวีนิพนธ์สากล และ วันดาวน์ซินโดรมโลก
วันที่ 22 มีนาคม วันน้ำของโลก
วันที 24 มีนาคม วันวัณโรคโลก
วันที่ 27 มีนาคม วันกองทัพอากาศ
วันที่ 31 มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เดือนเมษายน
วันที่ 1 เมษายน วันออมสิน, วันข้าราชการพลเรือน และ วันเลิกทาส
วันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ และ วันอนุรักษ์มรดกไทย
วันที่ 4 เมษายน วันเช็งเม้ง
วันที่ 6 เมษายน วันจักรี
วันที่ 7 เมษายน วันอนามัยโลก
วันที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์, วันประมงแห่งชาติ และวันสูงอายุ
วันที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์ และ วันครอบครัว
วันที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
วันที่ 17 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์
วันที่ 22 เมษายน วันคุ้มครองโลก
วันที่ 25 เมษายน วันนเรศวรมหาราช

เดือนพฤษภาคม
วันที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันที่ 8 พฤษภาคม วันกาชาดสากล
วันที่ 10 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันที่ 12 พฤษภาคม วันพืชมงคล และ วันพยาบาลสากล
วันที่ 18 พฤษภาคม วันอัฏฐมีบูชา
วันที่ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

เดือนมิถุนายน
วันที่ 1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก
วันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล
วันที่ 24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
วันที่ 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เดือนกรกฎาคม
วันที่ 1 กรกฎาคม วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
วันที่ 8 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 9 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 29 กรกฎาคม วันภาษาไทย

เดือนสิงหาคม
วันที่ 4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถฯ
วันที่ 16 สิงหาคม วันสันติภาพโลก
วันที่ 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 26 สิงหาคม วันสุนัขแห่งชาติ

เดือนกันยายน
วันที่ 1 กันยายน วันสืบ นาคะเสถียร
วันที 5 กันยายน วันสารทจีน
วันที่ 15 กันยายน วันศิลป์ พีระศรี
วันที่ 16 กันยายน วันโอโซนโลก
วันที่ 19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย
วันที่ 20 กันยายน วันอนุรักษ์คูคลอง และ วันเยาวชนแห่งชาติ
วันที่ 24 กันยายน วันมหิดล
วันที่ 27 กันยายน วันทะเลโลก

เดือนตุลาคม
วันที่ 1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล
วันที่ 4 ตุลาคม วันไหว้พระจันทร์ และ วันสัตว์โลก
วันที่ 5 ตุลาคม วันออกพรรษา
วันที่ 9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก
วันที่ 13 ตุลาคม วันตำรวจ
วันที่ 14 ตุลาคม วันประชาธิปไตย
วันที่ 16 ตุลาคม วันอาหารโลก
วันที่ 19 ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย
วันที่ 21 ตุลาคม วันสังคมสงเคราะห์ และ วันพยาบาลแห่งชาติ
วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันที่ 31 ตุลาคม วันออมแห่งชาติ

เดือนพฤศจิกายน
วันที่ 3 พฤศจิกายน วันลอยกระทง
วันที่ 11 พฤศจิกายน วันคนพิการแห่งชาติ
วันที่ 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
วันที่ 20 พฤศจิกายน วันกองทัพเรือ
วันที่ 25 พฤศจิกายน วันประถมศึกษาแห่งชาติ
วันที่ 27 พฤศจิกายน วันสาธารณสุขแห่งงชาติ และ วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ

เดือนธันวาคม
วันที่ 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก, วันต้านเอดส์โลก และวันดำรงราชานุภาพ
วันที่ 3 ธันวาคม วันคนพิการสากล
วันที่ 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย
วันที่ 5 ธันวาคม วันสำคัญ ดังนี้ คือ 1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. เป็นวันชาติ และ 3.เป็นวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ
วันที่ 22 ธันวาคม วันไหว้ขนมบัวลอย
วันที่ 25 ธันวาคม วันคริสต์มาส
วันที่ 26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
วันที่ 28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : teen.mthai.com

Sharing is caring!

bedava bahis