ดูไว้ก่อนโดนโทษหนัก!! “สำนักนายกรัฐมนตรี” ประกาศ!! 9 ข้อห้าม ช่วงวันสงกรานต์ 2560

สำนักนายกรัฐมนตรี ออกระเบียบ ข้อห้ามสงกรานต์ปี 2560 แล้ว เพื่อป้องกันอุบัติภัย “ห้ามแต่งกายโป๊-ห้ามเล่นแป้ง-ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ห้ามนั่งหลังกระบะ รวมถึงห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมรณรงค์ให้แต่งกายสุภาพ ใช้ขันเล่นน้ำตามประเพณีเดิม”

เน้นช่วงสงกรานต์วันที่ 5-18 เม.ย.นี้ ที่หน่วยงานเตรียมคุมเข้มความปลอดภัย ป้องกันก่อวินาศกรรม และแบ่งจุดตรวจชัดเจน ส่วนทางประชาชนเองก็จะต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

ข้อห้ามสงกรานต์ 2560

1. การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่โป๊ ไม่รัดรูป ไม่ใส่เสื้อผ้าที่ล่อแหลม โดยเน้นรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือเสื้อลายดอก

2. การห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ หรือถ้าดื่มแล้วห้ามขับ ห้ามโทรแล้วขับ ง่วงก็ห้ามขับ และต้องสวมหมวกกันน็อก และต้องคาดเข็มนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง

3. การห้ามเล่นน้ำที่มีสิ่งเจือปน แป้ง น้ำแข็ง และโฟม

4. การห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงหรืออุปกรณ์เล่นน้ำที่อาจเกิดอันตรายโดยรณรงค์ให้ใช้ขันน้ำตามประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม

5. การแสดงภาพลักษณ์ที่เหมาะสมในการเล่นน้ำสงกรานต์โดยรณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย

6. หากมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมประเพณีงานสงกรานต์ ขอให้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมประเพณีไทย

7. ขอให้แต่ละสถานที่มีการกำหนดเวลาการเล่นน้ำที่ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการจราจร และการเกิดอาชญากรรมในยามวิกาล โดยประชาชนต้องปฏิบัติตามเป็นแบบแผนเดียวกัน

8. การห้ามนั่งท้ายกระบะ ประเด็นนี้ เป็นการห้ามรถปิกอัพขนน้ำไปสาดกันช่วงสงกรานต์แบบที่มีการนั่งกระบะท้ายผ่านไปตามถนนหลวง แต่พร้อมจะอะลุ้มอล่วยให้รถบรรทุกน้ำและมีผู้โดยสารอยู่ที่กระบะท้ายได้ เฉพาะในกรณีที่อยู่ในพื้นที่โซนที่อนุญาตให้เล่นน้ำและให้รถเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆเท่านั้น

ซึ่งในขณะที่กำลังขับขนน้ำไป ขอให้นั่งในรถและเมื่อถึงที่แล้ว ขอให้จอดรถแล้วค่อยลงมาเล่นที่กระบะหลัง และหากจะเล่นสาดน้ำแบบขับวิ่งไปด้วย ก็ขอให้เล่นอยู่ภายในพื้นที่หมู่บ้าน หรือชุมชนอย่าขึ้นไปเล่นบนถนนหลวงสายหลัก

9. ส่วนการห้ามเล่นน้ำบนถนน และห้ามสาดน้ำข้างทาง ประเด็นนี้เป็นการขอความร่วมมือปฏิบัติ เพราะต้องการป้องกันอุบิติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกรณีรถโดยสารสาธารณะ หรือมอไซค์ที่วิ่งมาเร็วๆ บนถนน รวมไปถึงคนเดินทางที่ไม่สะดวกจะเล่นด้วยก็อย่าสาด เพราะอาจเป็นเหตุให้ทั้งรถทั้งคน ลื่น ไถล ล้ม เป็นอันตรายด้นั่นเอง

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามตามกฎจราจรและมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางถนนของส่วนรวม

ขอบคุณข้อมูลจาก : tvpoolonline.com , social.upyim , สำนักข่าวไทย

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bedava bahis