ตะลึง!! จีนเริ่มการใช้งาน “โซลาร์ฟาร์ม” บนทะเลสาบขนาดราว 516 ไร่

เมื่อไม่นานนี้ จีนได้เริ่มการใช้งานโซลาร์ฟาร์มซึ่งลอยอยู่บนทะเลสาบขนาดราว 516 ไร่ ในเมืองไหวหนัน มณฑลอันฮุย โดยขุมพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่นี้มีขนาดเทียบเท่าสนามฟุตบอล 121 สนาม ประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์ 165,000 แผงที่ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 40 เมกะวัตต์ต่อปีในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นเหมืองแร่ถ่านหิน แต่หลังจากยุติกิจการก็แปรสภาพเป็นแอ่งรกร้าง ที่ต่อมาถูกเติมเต็มด้วยกระแสฝน โดยมวลน้ำแฝงประโยชน์ต่อการทำโซลาร์ฟาร์ม เนื่องจากช่วยลดอุณหภูมิอันร้อนระอุและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์
นอกจากนั้นโซลาร์ฟาร์มแห่งนี้ยังช่วยลดการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าซึ่งก่อมลพิษสูงได้กว่า 16,400 ตันต่อปี รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 1,230 ตัน และคาร์บอนไดออกไซด์ 49,000 ตัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ต่อหน่วยจีดีพีร้อยละ 60-65 จากสถิติปี 2548 ภายในปี 2573 ทั้งนี้อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในจีน มีการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดระหว่างปี 2559-2563 คิดเป็นเงินกว่า 368,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งช่วยสร้างงานแก่ประชาชน 13 ล้านอัตรา

 

ยิ่งใหญ่! จีนเดินเครื่องโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำใหญ่ที่สุดในโลก

ยิ่งใหญ่! จีนเดินเครื่องโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อไม่นานนี้ จีนได้เริ่มการใช้งานโซลาร์ฟาร์มซึ่งลอยอยู่บนทะเลสาบขนาดราว 516 ไร่ ในเมืองไหวหนัน มณฑลอันฮุย โดยขุมพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่นี้มีขนาดเทียบเท่าสนามฟุตบอล 121 สนาม ประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์ 165,000 แผงที่ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 40 เมกะวัตต์ต่อปีในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นเหมืองแร่ถ่านหิน แต่หลังจากยุติกิจการก็แปรสภาพเป็นแอ่งรกร้าง ที่ต่อมาถูกเติมเต็มด้วยกระแสฝน โดยมวลน้ำแฝงประโยชน์ต่อการทำโซลาร์ฟาร์ม เนื่องจากช่วยลดอุณหภูมิอันร้อนระอุและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์นอกจากนั้นโซลาร์ฟาร์มแห่งนี้ยังช่วยลดการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าซึ่งก่อมลพิษสูงได้กว่า 16,400 ตันต่อปี รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 1,230 ตัน และคาร์บอนไดออกไซด์ 49,000 ตัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ต่อหน่วยจีดีพีร้อยละ 60-65 จากสถิติปี 2548 ภายในปี 2573ทั้งนี้อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในจีน มีการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดระหว่างปี 2559-2563 คิดเป็นเงินกว่า 368,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งช่วยสร้างงานแก่ประชาชน 13 ล้านอัตรา

โพสต์โดย China Xinhua News บน 21 มิถุนายน 2017

 
ขอบคุณข้อมูลจาก : China Xinhua News

Sharing is caring!

bedava bahis