ตะลึง! “มหาวิหารบูร์โกส” มรดกโลก ของประเทศสเปน

“มหาวิหารบูร์โกส” (Catedral de Burgos) ตั้งอยู่ที่เมืองบูร์โกส ประเทศสเปน มหาวิหารแห่งนี้ถือเป็นมหาวิหารขนาดใหญ่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 1221 เสร็จสมบูรณ์ในปี 1567 สถาปนิกผู้สร้างมหาวิหารในช่วงแรกเป็นชาวฝรั่งเศส และ ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นชาวเยอรมนี รูปแบบด้านหน้าของมหาวิหารเป็นแบบกอธิคแบบฝรั่งเศส ในปี1984 มหาวิหารบูร์โกสได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ไปดูกันเลย…

 

 
ขอบคุณข้อมูลจาก :th.wikipedia.org

Sharing is caring!

bedava bahis