ทึ่ง!! “ทอรูน” เมืองโบราณ ได้รับเลือกจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

“ทอรูน” เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์ บนฝั่งแม่น้ำวิสตูลา มีประชากร 205,934 คน ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2009 ทอรูนถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ ทอรูนเป็นเมืองเกิดของนักดาราศาสตร์ นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส เมืองนี้จัดตั้งขึ้นโดยอัศวินทิวทอนิกราวปี ค.ศ. 1230-31 อยู่ภายใต้การดูแลของโปแลนด์ ใน ค.ศ. 1454 พระเจ้าชาลส์ที่ 12 แห่งสวีเดนเข้าครอบครองระหว่างสงคราม ค.ศ. 1700- 1721 ต่อมาตกเป็นของปรัสเซีย ในปี ค.ศ. 1793 จนกลับมาเป็นของโปแลนด์ ใน ค.ศ. 1919 และในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เยอรมนีเข้ายึด ครองระหว่าง ค.ศ. 1939-1944 ใน ค.ศ. 1997 ได้รับเลือกจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ใน ค.ศ. 2007 เมืองเก่าของทอรูนได้ติดอยู่รายชื่อ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโปแลนด์ หนังสือ National Geographic Polska ให้ตลาดเมืองเก่าและศาลาว่าการศิลปะกอทิกเป็นหนึ่งใน “30 สถานที่ที่สวยที่สุดในโลก” ไปดูกันเลย….

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :th.wikipedia.org

Sharing is caring!

bedava bahis