ทึ่ง! “เด็กป.5” สอบผ่านวิชากฎหมายมหาชน โครงการสัมฤทธิบัตร

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเมื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ออกมาโพสต์ โดยระบุว่า “เด็กหญิง สุพนิดา อภัยวงศ์ ตอนนี้น้องกำลังศึกษาอยู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อ่านไม่ผิดครับ ป.5 ! ลงเรียนสัมฤทธิบัตร ล่าสุดสอบผ่านวิชากฎหมายมหาชน และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร ตอนนี้ น้องเก็บได้ 6 ชุดวิชา 36 หน่วยกิตแล้วครับ Facebook : Dua Abhayavonsa”

โดยโครงการสัมฤทธิบัตร เป็นบริการทางวิชาการที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เพื่อพัฒนาและยก ระดับคุณภาพชีวิต ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา ผู้เรียนจะต้องเรียนด้วยตนเองตามระบบการสอนทางไกล และเข้าสอบในวันเสาร์และอาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : FB มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Sharing is caring!

bedava bahis