นักวิทยาศาสตร์ ของสหรัฐอเมริกาและรัฐเซีย ยังร่วมมือกันสร้างสถานีอวกาศ !

นักวิทยาศาสตร์  ของสหรัฐอเมริกาและรัฐเซีย ร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่

น่าชื่นชม นักวิทยาศาสตร์ ของ 2 ชาติ สหรัฐอเมริก และรัสเซีย ร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ โดยที่ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ NASA และหน่วยงานทางด้านอวกาศของรัสเซีย จะร่วมมือกันในโครงการใหม่ เพื่อการสร้างและพัฒนาสถานีอวกาศแห่งแรกที่จะโคจรรอบวงโคจรของดวงจันทร์ (Lunar space station)
ซึ่งโครงการนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Deep Space Gateway โดยสภานีอวกาศที่ยังไม่ได้เริ่มการก่อสร้างนี้ จะวางตำแหน่งอยู่ในวงโคจรรอบดวงจันทร์ และมันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ที่พักสำหรับมนุษย์อวกาศที่จะขึ้นไปทำการทดลองต่างๆ บนนั้น แต่มันยังทำหน้าที่เป็นจุดปล่อยตัวยานอวกาศ เพื่อออกไปทำภารกิจต่างๆ ในห้วงอวกาศอันไกลโพ้น และมันจะทำให้มนุษย์เดินทางไปในห้วงอวกาศได้ไกลกว่าที่เคย
การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศของทั้ง 2 ประเทศ มีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานทางเทคนิคในระดับสากล ที่จะมีส่วนสำคัญในการสร้างสถานีอวกาศ โดยทั้ง 2 ประเทศจะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการพัฒนา ทดสอบ และสร้างเทคโนโลยี ที่จะมีการนำไปติดตั้งในสถานีอวกาศ และมาตรฐานทางเทคนิคในระดับสากล จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้นานาประเทศ สามารถสร้างยานอวกาศที่รองรับการใช้งานกับสถานีอวกาศแห่งนี้ และมันจะเปิดรับนักวิทยาศาสตร์จากนานาชาติที่ต้องการขึ้นมาทำภารกิจบนสถานีอวกาศนี้
เป้าหมายที่ท้าทายสำหรับ NASA รวมถึงประเทศที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศทั้งหลายคือ การใช้สถานีอวกาศที่มีวงโคจรรอบดวงจันทร์นี้ ในการส่งยานอวกาศพร้อมมนุษย์ไปทำภารกิจยังดาวอังคารให้ได้ก่อนปี 2030 ซึ่งในภารกิจนี้จะเป็นเพียงการส่งยานไปโคจรรอบดาวอังคาร โดยไม่ได้มีการลงจอดแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ดี เรื่องราวเกี่ยวกับภารกิจนี้ก็ยังคงเป็นเพียงเรื่องของแนวความคิด

นักวิทยาศาสตร์-1

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ www.news.thaiware.com ,  bgr.com

Sharing is caring!

bedava bahis