ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนภัยกับพายุ“ทกซูรี”(DOKSURI) ฉบับที่ 1!

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “พายุ “ทกซูรี” (DOKSURI) ”  ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560

เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (13 ก.ย. 60) พายุโซนร้อน “ทกซูรี” (DOKSURI) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน หรือที่ ละติจูด 14.7 องศาเหนือ ลองจิจูด 117.3 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำ ประเทศจีน และประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 15-16 ก.ย. 60 พายุนี้ยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยในระยะ 1-2 วันนี้

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิดในระยะนี้ ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 05.00 น. ประกาศกรมอุตุนิยมวิยา ฉบับต่อไปใน วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น.

 

(ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย

(นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

Sharing is caring!

bedava bahis