ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 01 สิงหาคม 2561

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดที่ 16 พฤศจิกายน 2560

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

386602 78

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

รางวัลละ 4,000 บาท

832  903 549  726

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 2

รางวัลละ 200,000 บาท

386601   386603

117390 |  214522  |  368625  |  923496  |  924776

รางวัลที่ 3

รางวัลละ 80,000 บาท

027588 |  123422 |  306797 |  321307 |  454354 |  520096 |  545356 |  622345 |  687112 |  706530

รางวัลที่ 4

รางวัลละ 40,000 บาท

009331 |  070773 |  082634 |  101862 |  104244 |  108610 |  143516 |  159835 |  163622 |  179332

253124 |  323800 |  356068 |  359089 |  393120 |  408420 |  423449 |  451148 |  457270 |  461979

474544 |  545001 |  552276 |  556491 |  560951 |  564934 |  576701 |  592407 |  608880 |  610360

611036 |  694179 |  701415 |  724110 |  777287 |  786187 |  797696 |  802724 |  815892 |  816777

839907 |  852660 |  864424 |  877876 |  896107 |  910377 |  914261 |  937564 |  942276 |  981282

รางวัลที่ 5

รางวัลละ 20,000 บาท

006871 |  016875 |  022281 |  026887 |  027966 |  028927 |  034717 |  048137 |  051303 |  059045

060474 |  067425 |  110610 |  151105 |  158984 |  184357 |  191831 |  197742 |  213160 |  220623

224812 |  242324 |  250401 |  270030 |  275657 |  290451 |  297295 |  298973 |  317965 |  326475

347042 |  353472 |  383141 |  409607 |  412700 |  413909 |  424196 |  434641 |  439237 |  443107

448224 |  449245 |  467720 |  477732 |  480961 |  482355 |  486384 |  486633 |  494693 |  502313

502721 |  550022 |  550121 |  559039 |  562973 |  565209 |  581731 |  583184 |  584456 |  601201

605219 |  616375 |  618960 |  646825 |  649940 |  662556 |  668561 |  673811 |  675170 |  684704

684756 |  694792 |  702822 |  721551 |  723029 |  937858 |  745699 |  751886 |  765491 |  770305

771113 |  775149 |  790388 |  798745 |  808240 |  813396 |  813797 |  831894 |  871982 |  873636

894496 |  895961 |  902342 |  924840 |  927954 |  929623 |  942586 |  944625 |  952602 |  960646

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : lotto.mthai.com

Sharing is caring!

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดที่ 16 พฤศจิกายน 2560

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

292391 98

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

รางวัลละ 4,000 บาท

831 961 477 628

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 2

รางวัลละ 200,000 บาท

292390  292392

021700  |  135424  |  357956  |  642849  |  803665

รางวัลที่ 3

รางวัลละ 80,000 บาท

073181  |  168344  |  228437  |  248877  | 263038  | 309007  |  312411  |  592098  |  666338  |  687418

รางวัลที่ 4

รางวัลละ 40,000 บาท

043852  |  077406  |  101685  |  112661  |  113126  |  136984  |  162108  |  210673  |  263683  |  299353

306091  |  323268  |  351935  |  392581  |  415566  |  418208  |  457484  |  505130  |  527734  |  561729

583735  |  583903  |  590052  |  600828  |  608794  |  611952  |  612774  |  624395  |  644405  |  650026

654880  |  692971  |  715607  |  721771  |  724388  |  761758  |  773574  |  796973  |  811839  |  814596

843736  |  873963  |  885485  |  899073  |  930909  |  950736  |  969400  |  974831  |  986391  |  999667

รางวัลที่ 5

รางวัลละ 20,000 บาท

015218  |  025147  |  065767  |  085407  |  093394  |  096070  |  103903  |  108318  |  114164  |  120277

124903  |  130065  |  133507  |  133968  |  136913  |  147516  |  150620  |  162438  |  167432  |  172433

176169  |  220511  |  233329  |  243962  |  254388  |  261511  |  278663  |  297622  |  310942  |367290

370281  |  372925  |  374623  |  379050  |  379836  |  379983  |  404753  |  408627  |  413182  |  423662

424234  |  445210  |  460255  |  466901  |  468042  |  468182  |  474126  |  493735  |  499981  |  503076

516697  |  517595  |  540387  |  587732  |  600995  |  601748  |  606080  |  617959  |  620572  |  626012

641872  |  658210  |  665445  |  679592  |  686727  |  691884  |  711955  |  734355  |  744232  |  761140

762745  |  764627  |  765114  |  772325  |  773734  |  774653  |  776336  |  784913  |  793698  |  807242

814789  |  833506  |  834542  |  844899  |  876094  |  888594  |  889521  |  901235   |  910145  |  925550

927312  |  933811  |  953426  |  963251  |  970163  |  973141  |  974059  |  977374  |  985180  |  992814

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : lotto.mthai.com

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดที่ 1 พฤศจิกายน 2560

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

533726 85

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

รางวัลละ 4,000 บาท

165   425 036   485

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 2

รางวัลละ 200,000 บาท

533725    533727

207204  |  440879  |  497237  |  617980  |  951035

รางวัลที่ 3

รางวัลละ 80,000 บาท

195866 | 221435  |  271632  |  331751  | 356817  |  578206  |  643292  |  824536  |  852509  |  965400

รางวัลที่ 4

รางวัลละ 40,000 บาท

001263 |  009858  |  070880  |  104008  |  124404  | 125838 |  129205  |  145388  |  156493  |  203055

216680 |  227663  |  240610  |  247967  |  268386  |  281155 |  302041  |  379756  | 383075  |  411755

428264 | 450928 |  469579 |  473765  |  501283  |  521350  |  540510  |  543337  |  556546  |  557169

570718 |  575848  | 607203  |  622114  |  696245 |  698919  |  712207  | 724415  | 738140  |  764510

773706 |  775833  |  788521  |  834022  |  873762  |  877149  |  889479  |  926624  |  931437  |  956856

รางวัลที่ 5

รางวัลละ 20,000 บาท

006555 |  019293  |  047020  |  095244  |  113286  |  150996  |  194007  |  229044  | 252163  |  269421

324029 | 372221  |  400566  |  410462  |  456938  |  485599  |  522529  |  528280  |  544322  |  568991

615441 |  640249  |  695390  |  730669  |  780694  |  830187  | 849567  |  867177  |  892015  |  911913

929052 |  945762  |  957227  |  975753  |  007883  |  038276  |  051909  |  098597  |  122017  | 154176

203781 |  230161  |  260500  |  279935  |  329876  |  396723  |  401648  |  424320  |  463861  |  489312

525959 |  537719  |  548390  |  573434  |  617283  |  647038 |  698328  |  741700  |  798210  |  843336

855583 |  873490  | 899309  |  924447  |  932719  | 952213  |  966534  |  017809  |  044624  |  707301

726611  |  750503  |  756877  |  763875  |  793759  |  796049  |  806778  |  817897  |  828549  |  070407

106578 |  145821  |  187116  |  210554  |  235006 | 266801  | 298608  |  364734  |  399108  | 406118

429901 |  467003  |  512292  |  528172  |  542591  |  554191  |  574226 |  618915  |  670524  | 713448 

765199 |  826783  |  845846  |  857793  |  878860  |  901466  |  928129 |  942028  |  954310  | 972987

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : lotto.mthai.com

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดที่ 16 ตุลาคม 2560

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดที่ 16 ตุลาคม 2560

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

413494 86

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

รางวัลละ 4,000 บาท

180   971 128   287

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 2

รางวัลละ 200,000 บาท

413493  413495

113700  |  192717  |  523302  |  626487  |  846800

รางวัลที่ 3

รางวัลละ 80,000 บาท

046495  |  134024  |  204205  |  318373  |  357001  |  414157  |  569159  |  600826  |  624020  |  803589

รางวัลที่ 4

รางวัลละ 40,000 บาท

017024  |  056921  |  058280  |  099681  |  101306  |  116496  |  129820  |  137073  |  226748  |  260248

292027  |  307089  |  313446  |  323864  |  327633  |  328027  |  348507  |  361895  |  391310  |  432105

463294  |  480177  |  497524  |  497893  |  524699  |  540594  |  547664  |  595201  |  604164  |  612382

613846  |  646381  |  652287  |  664593  |  702438  |  702727  |  725252  |  725822  |  741664  |   748495

763565  |  776484  |  817179  |   823930  |  836619  |  860365  |  899615  |  934745  |  992771  |  994690

รางวัลที่ 5

รางวัลละ 20,000 บาท

008099  |  013532  |  014638  |  076957  |  084137  |  084909  |  087753  |  091763  |  096318  |  105723

109938  |  137909  |  143805  |  149733  |  188677  |  192860  |  205546  |   208042  |  214379  |  230647

241766  |  248040  |  253847  |  254124  |  256289  |  268359  |  294885  |  296516  |  319542  |  331634

338312  |  346955  |  368619  |  384767  |  400620  |  409226  |  419310  |  426871  |  429806  |  451438

457786  |  462609  |  475450  |  478565  |  478979  |  479308  |  488979  |  507750  |  509636  |  519246

529647  |  543026  |  545636  |  558721  |  597263  |  609776  |  616743  |  621337  |  621605  |  626879

635206  |  640086  |  652379  |  656705  |  662356  |  665463  |  688176  |  701090  |  701409  |  707301

726611  |  750503  |  756877  |  763875  |  793759  |  796049  |  806778  |  817897  |  828549  |  837413

857184  |  862625  |  867268  |  875810  |  900414  |  902792  |  908647  |  910924  |  912311  |  915849

928109  |  935412  |  938536  |  940476  |  940481  |  949770  |  961345  |  977679  |  982492  |  984770

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : lotto.mthai.com

bedava bahis