พลังงานแสงอาทิตย์ทำทะเลดื่มได้ จริงหรือไม่!

พลังงานแสงอาทิตย์ทำทะเลดื่มได้ จริงหรือไม่!

การเข้าถึงน้ำที่สะอาดนั้นในบางส่วนบนพื้นที่โลกเริ่มที่จะมีปัญหามากขึ้นระบบการแยกเกลือออกน้ำ(Desalination)เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้น้ำทะเลดื่มได้แต่ที่ผ่านมาระบบดังกล่าวได้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก การเดินระบบจึงไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ระบบการแยกเกลือออกน้ำโดยใช้พลังงานไฟฟ้า จึงไม่เหมาะกับการใช้งานจริง แม้ว่าจะนำพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อลดต้นทุนด้สนพลังงาน แต่เปลื่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย ทางเลือกที่ดีกว่าคือการนำความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้โดยตรง เนื่องจากมีการสุญเสียจากการเปลื่ยนรุปพลังงานน้อยกว่าวิธีการใช้ไฟฟ้า สหรัฐอเมริกาลงทุน 21 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน 14 โครงการ ในเทคโนโลยีการแยกเกลือ โดนใช้แสงอาทิตย์ขั้นสูง (Advance solar-desalination technologies)มีเป้าหมายในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมถึงลดต้นทุนพลังงานระบบ และผลักดันให้นำไปใช้งานได้จริงในพื้นที่ห่างไกล โครงการได้ดำเนินการล่วงหน้าไว้แล้ว 3 ปี ขณะนี้ (ปี ค.ศ.2018)เริ่มลงนามสัญญากับผู้ร่วมลงทุน และเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุนได้ในวงเงิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีลูกค้าที่มาสนใจเป็นจำนวนมาก แล้วเข้าซื้อเทคโนโลยีอยู่ 4 กลุ่ม หลักๆ คือผู้ผลิตน้ำปาปะ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมพลังงานคาดว่าต้นทุนการผลิตน้ำจืดอยู่ที่ราว 0.5-1.5 เหรียญ/ลูกบาศก์เมตร

 

ขอบคุณที่มา : ienergygursd.com

94 total views, 1 views today

Comments

comments

Sharing is caring!

บทความแนะนำ

ptt kargo takipptt kargo takipptt kargo takip