มหัศจรรย์! เกาะที่มีความสูงอยู่ที่ 562 เมตรเหนือน้ำทะเล

“Ball Pyramid” เป็นภูเขาที่เกิดจากเศษที่เหลือจากการกัด กร่อนของภูเขาไฟมีอายุราว 7 ล้านปีมาแล้ว ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะลอร์ด ฮาว ในมหาสมุทรแปซิฟิกออสเตรเลีย ความสูงอยู่ที่ 562 เมตรเหนือน้ำทะเล มีความยาว 1,100 เมตร และกว้างเพียง 300 เมตร มันถูกค้นพบขึ้นในปี 1788
พีระมิดถูกตั้งชื่อตามผู้ที่ค้นพบ คือ Henry Lidgbird Ball เป็นนักธรณีวิทยา ภูเขาถูกปืนขึนไปถึงยอดในปี 1965โดยทีมนักปีนเขาจาก ซิดนีย์ ในปี 1982 ได้มีกฎห้ามไม่ให้ปีนเขาภายใต้พระราชบัญญัตเกาะลอร์ดฮาว ในปี 1990ได้มีการผ่อนเรื่องการปีนเขาแต่ก็มีกฎที่เข้มงวดสำหรับผู้คนที่จะไปปีน ใน 2001 นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแมลง Dryococelus Australis หรือที่รู้จักกันว่าแมลงลอร์ดฮาว นักวิทยา -ศาสตร์ได้ค้นพบพวกมันอาศัยอยู่ภายใต้พุ่มไม้ ที่กำลังเติมโตอยู่ท่ามกลางร่องน้ำเล็กๆในพีระมิดบอล เป็นจำนวน 24 ตัว ก่อนถูกค้นพบนักวิทยาศาสตรคิดว่ามันศุนย์พันธ์ไปตั้งแต่ปี 1930 เลยนำมันกลับไป 2 คู่เพื่อที่จะผสมพันธุ์ที่สวนสัตย์แปซิฟิก แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ เส้นทางที่จะไปถึง พีระมิดบอล ได้นั้นต้องเป็นเรือเพียงอย่างเดียว

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.nextsteptv.com

Sharing is caring!

bedava bahis