“มะเร็งเต้านม” หายได้ถ้ารู้ไว

โรคมะเร็ง ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ ปีหนึ่งๆมีคนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านม เป็นโรคที่พบบ่อยเป็นลําดับแรกในหญิงไทยเลยทีเดียวค่ะ

โรคนี้พบบ่อยในช่วงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยระยะเริ่มแรกมักคลําพบก้อนที่เต้านมโดยบังเอิญ ส่วนใหญ่ไม่มีอาการเจ็บที่ก้อนในระยะเริ่มแรก แต่ถ้าปล่อยไว้ไม่รักษาจะมีอาการบวมแดงของผิวหนังตรงที่มีก้อน หรือเป็นแผลแตก มีน้ำเหลืองไหลซึมในที่สุด ถ้าพบตั้งแต่ขนาดเล็กๆอาจรักษาได้ด้วยการผ่าตัดออกเฉพาะก้อน โดยสามารถเก็บรักษาเต้านมเอาไว้ได้ และผู้ป่วยจะมีโอกาสหายขาดได้

วิธีป้องกันและการตรวจหาโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก

ฝากให้ผู้หญิงทุกคนนําไปปฏิบัติก่อนที่โรคร้ายนี้จะถามหา

– การตรวจภาพถ่ายรังสีเต้านมที่เรียกว่า การทําแมมโมแกรม (Mammography) เป็นวิธีที่มีความไวและแม่นยําสูง หญิงไทยควรเริ่มตรวจแมมโมแกรมเมื่ออายุ 45 ปีขึ้นไป โดยตรวจเป็นประจําทุก 1-2 ปี จนกระทั่งอายุ 70 ปี

– การตรวจสุขภาพประจําปีแล้วให้แพทย์หรือพยาบาลคลําเต้านมให้ (Clinical Breast Exam) ทุกๆ 3 ปี เมื่อถึงช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรให้แพทย์หรือพยาบาลตรวจดู

– การตรวจคลําเต้านมด้วยตนเองเป็นประจําทุกเดือน (Breast Self-Exam) ควรเริ่มต้นตรวจด้วยตนเองเมื่ออายุ 20 ปีขึ้นไป เลือกตรวจเต้านมภายหลังรอบเดือนหมดไปแล้ว 23 วัน ไม่ควรตรวจในช่วงก่อนมีรอบเดือน เพราะช่วงนั้นเต้านมจะคัดตึงอาจทําให้รู้สึกคล้ายมีก้อนแข็งผิดปกติได้ อาจทําก่อนหรือหลังอาบน้ำ

เพราะฉะนั้น การป้องกันโรคมะเร็งสําหรับคนทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็นโรคมะเร็งก็น่าจะรู้วิธีป้องกันตนเองไว้ เพื่อลดความเสี่ยง รวมไปถึงคนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วรักษาหายแล้ว หรือคนที่มีโอกาสเสี่ยงโดยควรปฏิบัติตนด้วยการงดกินสารก่อมะเร็ง เช่น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อาหารที่มีส่วนไหม้ ปิ้งย่าง กินผักผลไม้เป็นประจําทุกวัน ลดการกินอาหารไขมันสูง ออกกําลังกายสม่ำเสมอ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทําควบคู่ไปกับการตรวจคัดกรอง เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งค่ะ
ขอบคุณข้อมูลจาก : health-th.com

Sharing is caring!

bedava bahis