สาเหตุและที่มาของกลิ่นเท้า

กลิ่นเท้ายังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับใครหลาย ๆ คน เชื่อว่าทุกคนต้องเคยประสบกับปัญหา ‘เท้าเหม็น’ กันมาบ้างแล้ว อยู่ที่ว่าใครจะมีกลิ่นเหม็นมากหรือน้อยเท่านั้นเอง ซึ่งสาเหตุของกลิ่นเท้าที่หลักๆมีดังนี้

1. สวมใส่รองเท้าที่ปิดมิดชิดมากจนเกินไป เช่น รองเท้ากีฬา
2. สวมใส่ถุงเท้าที่ไม่ใช่ผ้าฝ้าย 100% เพราะจะทำให้ระบายอากาศได้ไม่ดี จนเกิดกลิ่นอับชื้นได้
3. การมีขนที่ข้อนิ้วเท้าหรือหลังเท้าก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นอับชื้นได้เช่นกัน
4. เกิดจากการไม่รักษาความสะอาดของถุงเท้า ถุงน่อง และรองเท้า และการใส่ซ้ำ ๆ โดยไม่ทำความสะอาด
5. สวมใส่ถุงเท้าหรือรองเท้าในขณะที่เท้าหรือถุงเท้า/รองเท้า เปียกชื้นอยู่
6. เกิดจากการมีแผลเรื้อรังที่เท้า

ขอบคุณข้อมูลจาก : medthai.com

Sharing is caring!

สาเหตุและที่มาของกลิ่นเท้า

กลิ่นเท้ายังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับใครหลาย ๆ คน เชื่อว่าทุกคนต้องเคยประสบกับปัญหา ‘เท้าเหม็น’ กันมาบ้างแล้ว อยู่ที่ว่าใครจะมีกลิ่นเหม็นมากหรือน้อยเท่านั้นเอง ซึ่งสาเหตุของกลิ่นเท้าที่หลักๆมีดังนี้

1. สวมใส่รองเท้าที่ปิดมิดชิดมากจนเกินไป เช่น รองเท้ากีฬา
2. สวมใส่ถุงเท้าที่ไม่ใช่ผ้าฝ้าย 100% เพราะจะทำให้ระบายอากาศได้ไม่ดี จนเกิดกลิ่นอับชื้นได้
3. การมีขนที่ข้อนิ้วเท้าหรือหลังเท้าก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นอับชื้นได้เช่นกัน
4. เกิดจากการไม่รักษาความสะอาดของถุงเท้า ถุงน่อง และรองเท้า และการใส่ซ้ำ ๆ โดยไม่ทำความสะอาด
5. สวมใส่ถุงเท้าหรือรองเท้าในขณะที่เท้าหรือถุงเท้า/รองเท้า เปียกชื้นอยู่
6. เกิดจากการมีแผลเรื้อรังที่เท้า

ขอบคุณข้อมูลจาก : medthai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bedava bahis