ห้ามพลาด!! 9 สิ่งมหัศจรรย์แห่ง “เขาวงพระจันทร์”จ.ลพบุรี

“เขาวงพระจันทร์” ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดลพบุรี บริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์ มีทางบันไดไปสู่ยอดเขาประมาณ 3,799 ขั้นยอดเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร ถ้าวัดจากเชิงเขาถึงยอดเขาโดยแนวบันไดจะยาว 1,680 เมตร ใช้เวลาเดินทางจากเชิงเขาถึงยอดเขาประมาณ 2 ชั่วโมง สองข้างทางจะเต็มไปด้วยป่าไม้ขึ้นสลับซับซ้อนเต็มไปหมด บางแห่งจะเป็นที่ลาด บางแห่งจะเป็นที่ชัน เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาวงพระจันทร์จะมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา สถานที่นี้เป็นแหล่งสะสมวัตถุโบราณ ของหายากมากมาย และพระพิมพ์ต่างๆมากมาย

สิ่งมหัศจรรย์ 9 อย่าง
1.มีรอยพระพุทธบาทแท้ (รอยพระบาทที่ 4)
2.มีรอยเขี้ยวแก้วพระพุทธเจ้าแท้
3.หลวงปู่ฟัก อายุ 93 ปี เจ้าอาวาสปัจจุบัน(ฉันมังสะวิรัติตลอดชีวิต, ไม่อาบน้ำตลอดชีวิต)
4.มีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาเองจำนวนมาก
5.มีพิพิธภัณฑ์ พ้นล้าน
6.มีบันไดขึ้นเขา 3,799 ขั้น
7.มีต้นปลัดขิก ธรรมชาติ
8.มีควาย 3 เขา แห่งเดียวในโลก
9.มีงาช้างสีดำ แห่งเดียวในโลก


ขอบคุณข้อมูลจาก : th.wikipedia.org, lopburitravel.com

Sharing is caring!

bedava bahis