ออมสินจับมือตลาดหลักทรัพย์ ตั้งกองทุน” SMEs Private Equity Trust Fund”

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน SMEs Private Equity Trust Fund กองที่ 2 และ 3 วงเงินรวม 1,500 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมา ธนาคารและตลท.จัดตั้งกองที่ 1 ไปแล้ววงเงิน 500 ล้านบาท ส่งผลจะมีวงเงินรวมทั้งหมดครบ 2,000 ล้านบาท ตามวงเงินที่ธนาคารได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแล้ว

กองที่ 1 วงเงิน 500 ล้านบาท ได้อนุมัติแล้ว 6 บริษัท วงเงิน 165 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมลงทุนเพิ่มอีก 3 ราย คิดเป็นวงเงิน 120 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 285 ล้านบาท
กองที่ 2 ที่จัดตั้งล่าสุดนี้มีวงเงินลงทุน 500 ล้านบาท มีบริษัท เอกซ์พารา (ไทยแลนด์) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ มี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอง ทุนกรุงไทย ทำหน้าที่เป็นทรัสตี
กองที่ 3 วงเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท มีบริษัท พรีเมียร์แอ๊ดไวเซอร์รี่ กรุ๊ป ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ทำหน้าที่เป็นทรัสตี ซึ่งผู้จัดการ และทรัสตี จะทำหน้าที่ในการคัดเลือกเอสเอ็มอีมาเสนอให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน ในการเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุนต่อไป
นอกจากนี้ ในปี 2560 ธนาคาร ได้ปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีนวัตกรรม ช่วยขยายตลาดการค้าไปแล้ว 543 ราย คิดเป็นวงเงิน1,932 ล้านบาท ซึ่งถือว่าธนาคารทำทั้งเรื่องการปล่อยสินเชื่อและการร่วมทุนเพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการ

 
ขอบคุณข้อมูลจาก : khaosod.co.th

Sharing is caring!

bedava bahis