อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร!!

โดยทั่วไปตามออฟฟิศ สถานที่ทำงานมักจะต้องมีเครื่องถ่ายเอกสาร ผู้ที่อยู่ใกล้หรือมีหน้าที่ในการถ่ายเอกสารควรระวังอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเอาไว้ด้วย

สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

1. เครื่องถ่ายเอกสารมีกลิ่นสารเคมี และแสงจากเครื่องในขณะที่ถ่ายเอกสารเข้าดวงตา

2. โอโซน (Ozone) ทำให้ระคายเคืองต่อตา จมูก คอ หายใจสั้น วิงเวียนและปวดศีรษะ มีอาการล้า และสูญเสียการรับรู้กลิ่น โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคระบบหายใจ

3. รังสี UVจากหลอดไฟฟ้าพลังงานสูง จะทำให้มีอาการปวดศีรษะ แสบตา กระจกตาอักเสบ เกิดผื่นคันตามผิวหนัง

4. ผงหมึก เป็นสารเคมีที่เป็นอันตราย จึงต้องระมัดระวังขณะเติมหมึก รวมทั้งขณะทำความสะอาดหรือกำจัดฝุ่นผงหมึกที่ใช้แล้ว และหลีกเลี่ยงการสัมผัสผงหมึกหรือสูดดมเอาผงหมึกเข้าสู่ร่างกาย

5. ลูกกลิ้ง ที่ถูกเคลือบไว้ด้วย เซเลเนียม แคดเมียมซัลไฟด์ มีลักษณะเป็นสารเรืองแสง ระเหยออกระหว่างถ่ายเอกสาร หากสูดดมสารเซเลเนียม ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ตา ส่วนแคดเมียมเป็นสารก่อมะเร็ง

ใช้เครื่องถ่ายเอกสารให้ปลอดภัย
1. เมื่อถ่ายเอกสารทุกครั้งควรปิดฝาครอบให้สนิท
2. สวมถุงมือขณะเติมหรือเคลื่อนย้ายผงหมึกควรใส่หน้ากากกันฝุ่นเคมี
3. ตั้งเครื่องถ่ายเอกสารแยกไว้ที่มุมห้องที่ไกลจากคนทำงาน
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับลูกกลิ้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก : thaiza.com

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bedava bahis