อันตราย “โรคเบาหวานขึ้นตา” ผลร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็น

โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา เป็นโรคแทรกซ้อนของเบาหวานที่เกิดจากการควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่คงที่ ส่งผลให้ลุกลามไปที่ตาทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตา

ตั้งแต่ตาพร่ามัว เห็นภาพซ้อน มองเห็นภาพแคบลง ไปจนถึงการสูญเสีย การมองเห็นโดยผลมาจากจอประสาทตาเสื่อม

โรคตาที่เกิดจากเบาหวาน

1. เบาหวานขึ้นจอรับภาพสาเหตุเกิดจาก

– เส้นเลือดที่เลี้ยงจอรับภาพถูกทำลาย อาจทำให้ตาบอด

– เส้นเลือดที่เลี้ยงจอนรับภาพบวมและรั่ว

– เส้นเลือดงอกผิดปกติ ที่รอรับภาพ ทำให้มีเลือดออกในลูกตา

2.ต้อกระจก เกิดจากเลนส์แก้วตาเปลี่นสภาพจากใสเป็นขุ่น โอกาสเกิดโรคต้อกระจกของผู้เป็นเบาหวานจะสูงกว่าคนปกติ ถึง 2 เท่า

ต้อหิน เกิดจากความดันลูกตาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนทำลายขั้วประสาทตาแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่รู้สึกตัว ไม่มีอาการเตือนซึ่งจะพบบ่อยในผู้เป็นเบาหวาน
อาการของจอประสาทตาเสื่อม

ในระยะแรกของโรคผู้ป่วยมักไม่มีอาการผิดปกติ แต่จะค่อยเป็นค่อยไปจนกว่าจะตามัว
ต่อมาจะพบว่าการมองเห็นเริ่มผิดปกติ หรือเริ่มมีอาการตามัย เนื่องจากจอประสาทตาบม
ในบางรายหากมีอาการผิดปกติมากขึ้น จะพบเส้นเลือดผิดปกติงอกออกมา ซึ่งผนังของหลอดเลือดดังกล่าว จะเปราะและแตกง่าย
ในระยะรุนแรงของโรคจะมีเลือด น้ำเหลือง และน้ำตา จำนวนมากเกาะที่จอประสาทตาทำให้ประสาทตาส่วนนั้นไม่สามารถจับภาพได่ เมื่อทิ่งไว้นานๆ ประสาทจะเสื่อมและสูญเสียการมองเห็นไปในที่สุด

การรักษา

1.ในระยะที่เบาหวานขึ้นจอตาไม่มาก จักษุแพทย์จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลให้ดี และนัดมาดูเป็นระยะๆ

2.สำหรับเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในระดับที่ 1 และระยะลุกลามจำเป็นต้องได้รับการฉายแสงเลอเซอร์ ที่จอประสาทตา เพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตของหลอดเลือด

3.การรักษาโดยการผ่าตัด ทำในรายที่มีเลือดออก และจอตาหลุดเพื่อทำให้การมองเห็นดีขึ้น

การป้องกัน

– ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ ด้วยการคุมอาการ ออกกำลังกาย ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์

-ควรได้รับการตรวจสุภาพตา โดยจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อตรวจหาโรคแทรกซ้อน และสามารถรักษาโรคทางตาได้ตั้วแต่เริ่มต้น

– หากตรวจพบเบาหวานขึ้นตาจะต้องกลับไปพบแพทย์ตามนัด เพื่อติดตามอาการและรักษาอย่างทันท่วงที

– หากมีอาการตาพร่ามัว ควรพบจักษุแพทย์ทันที

 
ขอบคุณข้อมูลจาก : paolohospital.com

Sharing is caring!

bedava bahis