เกร็ดน่ารู้-ป้องกันไข้เลือดออก!!

ฤดูฝนเป็นฤดูที่แพร่ระบาดของยุงลายก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกที่ทำให้อัตราการเจ็บป่วยด้วยไข้เลือดมีเพิ่มขึ้น วันนี้เราลยมาแนะนำการป้องกันไข้เลือดออก จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ
1.ทิ้งขยะและสิ่งของที่มีน้ำขัง เช่น ถังน้ำ หรือภาชนะต่างๆ ที่กังเก็บน้ำ เพราะยุงลายมีเชื้อสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว
2.ทายากันยุงที่มีสาร DEET และ ICARIDIN สำหรับผิวหนังและเสื้อผ้า ใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดบริเวณ ขา คอ แขน บริเวณที่เราไม่รู้ตัวหรือจุดยากันยุงได้ตลอดเวลา
3.อย่าคิดว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงแล้วจะไม่เสี่ยง เพราะไข้เลือดออกเกิดได้ในทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะฤดูฝนที่มีการระบาดของยุงลาย
4.การสังเกตอาการของคนเป็นไข้เลือดออก เช่น ไข้ขึ้นสูงปวดศีรษะ อาเจียน ปวดเมื้อยกล้ามเนื้อ เบื่ออาหาร หากสงสัยมีอาการไข้เลือดออก ควรดื่มน้ำเยอะๆเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ หลีกเลี่ยงการรักษาหรือบรรเทาด้วยตนเอง

Sharing is caring!

bedava bahis