เตรียมส่งดาวเทียม 700 ดวง OneWebได้รับอนุญาตจาก FCC

เมื่อไม่นานมานี้ คุณ Ajit Pai ประธาน FCC (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร ของประเทศสหรัฐอเมริกา) ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัท OneWeb ได้ทำการปล่อยเครือข่ายของดาวเทียมอินเทอร์เน็ต ขึ้นสู่วงโคจรโลก ซึ่งบริษัท OneWeb ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับดาวเทียมอินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ปี 2000 ซึ่งในช่วงเวลานั้น ทางบริษัทได้รับช่วงสัมปทานการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่อมาจากบริษัท SkyBridge  เพื่อให้ชาวโลกได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง OneWeb วางแผนที่จะปล่อยดาวเทียมจำนวน 720 ดวง ขึ้นสู่วงโคจรระดับต่ำ (Low-Earth orbit) โดยใช้เทคโนโลยีการวางตำแหน่ง และการสื่อสารข้อมูลระหว่างกลุ่มดาวเทียม กับสถานีภาคพื้นดินแบบ NGSO (Non-Geostationary Satellite Orbit) โดยที่ดาวเทียมแต่ละดวง จะไม่ได้วางตำแหน่งบนจุดตายตัวเมื่ออิงจากตำแหน่งบนผิวโลก  ดาวเทียมของ OneWeb ทั้ง 720 ดวงทำหน้าที่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมเขตชนบท หรือเขตพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ยากทั่วโลก โดยมีการวางเป้าหมายว่า ภายในปี 2022 ทุกโรงเรียนในเขตชนบทห่างไกลความเจริญ ต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และภายในปี 2027 ทุกพื้นที่บนโลกจะไม่มีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอีกต่อไป  OneWeb ไปสู่การสร้าง สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากห้วงอวกาศ ซึ่งเป็นความหวังใหม่ของมวลมนุษยชาติ ในการที่จะลดช่องว่าง และความเหลื่อมล้ำในโลกยุคดิจิทัล
ขอบคุณข้อมูลจาก :thaiware.com,theverge.com

Sharing is caring!

bedava bahis