เที่ยวชม!! “พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์” หนึ่งเดียวในประเทศไทย

“พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์” ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับทางขึ้นน้ำตกสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและต่างประเทศ เมื่อเข้าไปในสถานที่แห่งนี้เราจะได้เห็นพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่าหน้าตัก 9 เมตร สูง 13.5 เมตร และได้เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณโดยรอบมีการสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 90 ซม. อีก 1,250 องค์ เป็นตัวแทนพุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาลจึงได้มีการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 1 หลัง ข้างในจะมีพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน และในอนาคตจะสร้างศาลา
ปฏิบัติธรรมเพิ่ม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสามารถใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ สามารถเดินทางมาสักการะหรือเวียนเทียนที่พุทธอุทยานมาฆบูชาฯ ได้ทุกวันเป็นที่สวยสง่างามเป็นอย่างมาก ไปชมกันเลยดีกว่า….

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.08-1906 6974, 08-8400-9001-8

 

 

 
ขอบคุณข้อมูลจาก : rilc.ku.ac.th

Sharing is caring!

bedava bahis