โคตรล้ำ!! ความสำเร็จในการตัดต่อพันธุกรรมหมู เพื่อนำมาปลูกถ่ายอวัยวะให้มนุษย์

ในความพยายามที่จะทำให้อวัยวะของหมู มีความปลอดภัยที่จะนำมาปลูกถ่ายอวัยวะให้กับมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์ เพื่อจัดการกับเชื้อไวรัสในสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ และนี่เป็นก้าวสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะ เพราะพวกเขาสามารถทำให้อวัยวะของหมู มีความปลอดภัยสำหรับ
การนำมาปลูกถ่ายให้กับมุนษย์ การปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นการย้ายอวัยวะจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่ง หรือ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในผู้ป่วยคนเดียวกัน เพื่อแทนที่อวัยวะที่เสีย หายหรือขาดไป   นักวิทยาศาสาตร์ได้ใช้เครื่องมือตัดต่ดพันธุกรรมอันทรงประสิทธิภาพอย่าง CRISPR-Cas9 รวมถึงเทคโนโลยีแบบเดียวกับที่ใช้ในการโคลนนิ่งแกะ Dolly

เพื่อสร้างหมูสายพันธุ์ใหม่ที่มีสุขภาพดีกว่าเดิม และไม่สามารถแพร่พันธุ์เชื่อไวรัสมายังร่างกายมนุษย์ได้เมื่อมีการปลูกถ่ายอวัยวะ แต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าในตอนนี้อวัยวะของหมูพร้อมสำหรับมนุษย์แล้วโดยมีชาวอเมริกันกว่า 120,000 คนที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ และในแต่ละวันมีคนเกิน 20 คนที่ต้องเสียชีวิตเพราะขาดแคลนอวัยวะสำหรับการปลูกถ่าย และนานนับทศวรรษมาแล้ว ที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าอวัยวะของสัตว์ จะสามารถนำมาปลูกถ่ายให้กับมนุษย์ได้ แตการนำไตของลิงบาบูน หรือหัวใจของหมูมาปลูกถ่ายให้กับมนุษย์ นั้นก็มีเรื่องที่ต้องระวัง เพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ มีการต่อต้านอวัยวะของสัตว์ และทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายได้เลยเพื่อทำให้อวัยวะของสัตว์ มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ ทีมงานวิจัยได้ทำการมาร์กตำแหน่งในรหัสพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัส PERVs ในเซลล์เนื้อเยื้อของหมู จากนั้นก็ใช้เเครื่องมือตัดต่อตัดต่อพันธุกรรม CRISPR เพื่อทำการดัดแปลงรหัสพันธุกรรมใน 25 ตำแหน่ง เพื่อ
ยับยั้งเชื้อไวรัส PERVs และในขั้นตอนสุดท้าย ก็มีการนำเซลล์ที่ ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมแล้ว ไปสร้างเป็นตัวอ่อนของหมู แล้วนำ ไปไว้ในครรถ์ของแม่หมู

โดยคุณ George Church หนึ่งในทีมงานวิจัยกล่าวว่า “มันน่าทึ่งที่เราพบว่า ลูกหมูที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม ไม่กลับมาติดเชื้อ PERVs แม้มันจะเจริญเติบโตอยู่ในครรถ์ของแม่หมูที่ติดเชื้อ PERVs และลูกหมูก็มีสุขภาพที่ดี นั่นหมายความว่ามันจะไม่ทำให้มนุษย์ติดเชื้อไวรัส หากมีการนำอวัยวะของมันไปปลูกถ่ายให้กับมนุษย์และมันช่วยยับยั้งความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสข้ามสายพันธุ์จากสัตว์มายังมนุษย์”แต่อย่างไรก็ดี อวัยวะของหมูยังไม่สามารถนำมาปลูกถ่ายให้กับมนุษย์ได้ในเวลานี้ เพราะยังมีปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไข คืออาการปฏิเสธอวัยวะ ของร่างกายมนุษย์

ขอบคุณข้อมูล จาก:news.thaiware.com,th.wikipedia.org , www.theverge.com

Sharing is caring!

bedava bahis