โคตรล้ำ!! เฟซบุ๊กพัฒนาเผยบอทที่เจรจาต่อรองได้แล้ว

วิวัฒนาการด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นก้าวไปเรื่อยๆ ตามกำลังของคอมพิวเตอร์และเทคนิคการพัฒนา ใหม่ๆ ซึ่งทีมวิจัยของเฟซบุ๊กได้สร้าง Chatbot ที่สามารถเจรจาต่อรองกับผู้ใช้ได้ ซึ่งได้ผลเบื้องต้นที่ดีจนผู้ ใช้ที่เป็นคนจริงๆ ไม่รู้ตัวว่ากำลังคุยกับบอทอยู่ ซึ่งการฝึก AI ด้วยกระบวนการเสริมแรงนี้ (Reinforcement learning) มีโอกาสสูงมากที่บอทจะสร้างภาษาของตัวเองขึ้นมา นักวิจัยเลย หาทางบังคับไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทาง

นักวิจัยจาก Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR) ได้ เผยแพร่งานวิจัยที่ชื่อว่า “Deal or no deal? Training AI bots to negotiate” ซึ่งเป็นงานวิจัยเพื่อสร้างบอทที่สามารถเจรจาต่อรองกับผู้ใช้ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับ อนาคต โดยการต่อรองนี้จะตกลงผลประโยชน์ให้ลงตัวกันทั้ง 2 ฝ่ายกันซึ่งการฝึกแชทบอทไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง นักวิจัยของเฟซบุ๊กให้แชทบอท 2 ตัวมาคุยกัน เพื่อฝึกกันเอง โดยแช ทบอท 1 ตัวถูกฝึกให้พูดคุยเหมือนมนุษย์ และล็อกพัฒนาการของบอทตัวนี้ไว้ไม่ให้ปรับเปลี่ยนไปตามการฝึกของ ของแซทบอทอีกตัว เพราะถ้าปล่อยให้บอท 2 ตัวเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน สุดท้ายมันจะปรับภาษาของกันและกันจน มันรู้เรื่องกันอยู่ 2 ตัว

ขอบคุณข้อมูลจาก:www.beartai.com,code.facebook.com

Sharing is caring!

bedava bahis