โคตรสูง โคตรเสียว!! “หินราชสีห์” ณ ประเทศศรีลังกา

“สิคิริยะ” (Sigiriya) หรือ หินราชสีห์ เป็นเมืองในอำเภอมาตะเล จังหวัดกลาง ตอนกลางของประเทศศรีลังกา ประกอบด้วยหินปลักภูเขา
ไฟความสูงประมาณ 370 เมตร ป้อมปราการและปราสาทโบราณ รายล้อมด้วยสวนหย่อมและระบบชลประทาน ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของศรีลังกา โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังโบราณได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลกหนึ่งในแปดแห่งของประเทศ

สิคิริยะมีประชากรอยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีหลักฐานการสร้างวิหารพุทธมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล ในคัมภีร์มหาวงศ์ระบุว่าป้อมปราการเหล่านี้สร้างขึ้นในคริสตศวรรษที่ 5 โดยพระเจ้ากัสสปะ ระหว่าง ค.ศ. 447 ถึง ค.ศ. 495 เพื่อป้องกันการชิงราชบัลลังก์จากพระเจ้าโมคคัลลานะ พระเชษฐาของพระองค์ อลังการมากๆ ไปดูกันเลย…

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :th.wikipedia.org

Sharing is caring!

bedava bahis