โคตรเจ๋ง!! “พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีโตโยต้า” มรดกอุตสาหกรรม

“พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีโตโยต้า” เป็นมรดกอุตสาหกรรม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากโรงงานซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่อันเป็นต้นกำเนิดของโตโยต้ากรุ๊ป มีการจัดแสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของเครื่องทอผ้าและเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์ โดยแสดงเครื่องจักรจริงแบบเคลื่อนไหวและมีการสาธิตให้ชม ที่นี่ยังเป็นสวนสนุกเทคโนโลยีที่ท่านจะได้เล่นสนุกสนานและเรียนรู้ไปด้วยพร้อมกันเปิดทุกวันจันทร์ (ถ้าวันจันทร์ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปลี่ยนเป็นวันอังคารแทน) ,วันสิ้นปีและวันปีใหม่

ค่าเข้า

ผู้ใหญ่ 500 เยน
นักเรียนม.ปลาย/ม.ต้น 300 เยน
นักเรียนชั้นประถม 200 เยน

 

 
ขอบคุณข้อมูลจาก : www.nagoya-info.jp, www.tcmit.org

Sharing is caring!

bedava bahis