ไฟหลวง ที่ใช้ในการพระราชทานเพลิงศพถูกจุดขึ้นจากสิ่งนี้นี้เอง ?

ไฟหลวง ที่ใช้ในการพระราชทานเพลิงศพถูกจุดขึ้นจากสิ่งนี้

ไฟหลวง  จริงๆ แล้วนั้น นำมาจากแสงอาทิตย์ ใช้แว่นขยาย ส่องกับแดด เพื่อให้เกิดไฟ ข้อมูจากหนังสือธรรมเนียมพระบรมศพ และพระศพเจ้านาย โดยคุณนนทพร อยู่มั่งมี เล่าว่า เป็นวิธีการสืบทอดจนถึงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งเริ่ม ในราวปี พ.ศ. ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริว่าสมัยสมบูรณาญาสิททธิราชย์ พระมหากษัตริย์มักไม่ใคร่เสด็จไปในงานฌาปนกิจ ยกเว้นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงใกล้ชิดเป็นพิเศษ หรือข้าราชการที่ประกอบคุณงามความดีความชอบควรได้รับพระราชทานเป็นเกียรติแก่ผู้ล่วงลับและวงศ์ตระกูล

ซึ่งส่วนใหญ่จะโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังอัญเชิญ ไฟหลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบคำกราบบังคมทูลขอพระราชทาน หากเป็นผู้มีความดีความชอบจะทรงพระกรุณาจุดไฟหลวงด้วยพระหัตถ์ ด้วยการใช้แว่นแก้วส่องกับแดดจนเกิดไฟ แล้วเจ้าพนักงานจะรับพระราชทานโคมแก้วสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นไฟหลวงมาพระราชทานเพลิงศพผู้นั้นต่อไป

ส่วนการถวายพระเพลิงเจ้านายในปัจจุบันได้ใช้วิธีการเดียวกัน ในคราวถวายพระเพลิงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงส่องพลังความร้อนจากแสงดวงอาทิตย์ด้วยพระแว่นสูรยากานต์ไว้ก่อนถึงวันกำหนดถวายพระเพลิง แล้วเลี้ยงเพลิงไว้ ซึ่งเจ้าพนักงานได้ตั้งมณฑป สำหรับเลี้ยงเพลิงไว้ ๑ องค์แล้วอัญเชิญมายังพระเมรุมาศ

ไฟหลวง

ไฟหลวง

ข้อมูลและภาพจาก  home.acn.ac.th, @kkhwan , teen.mthai.com

Sharing is caring!

bedava bahis