ไม่น่าเชื่อ!! สัตว์ชนิดนี้สามารถผลิตภูมิคุ้มกันต้านเชื้อ HIVได้

งานวิจัยชิ้นใหม่โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันชี้ว่า “วัวสามารถผลิตภูมิคุ้มกันต้านเชื้อ HIV ได้อย่างน่าเหลือเชื่อ” งานวิจัยนี้ถูกยกให้เป็น “อีกก้าวที่โดดเด่น” สู่การค้นพบวัคซีนต้าน HIV งานวิจัยชิ้นนี้อยู่ในโครงการริเริ่มวัคซีนต้านโรคเอดส์ระหว่างประเทศ (International AIDS Vaccine Initiative) และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ค้นพบว่าระบบภูมิคุ้มกันของลูกวัวสามารถพัฒนาภูมิคุ้มกันต้าน HIV ได้อย่างรวดเร็ว วัคซีน bNAbs สามารถพัฒนาภูมิคุ้มกัน HIV ได้เพียง 10-20% ของผู้ติดเชื้อเท่านั้นอีกทั้งยังใช้เวลานานมากจนเชื้อ HIV อาจเติบโตจนคร่าชีวิตผู้ติดเชื้อเสียก่อน แต่เมื่อนักวิจัยให้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน HIV แก่ลูกวัว 4 ตัว ลูกวัวกลับสามารถพัฒนาภูมิคุ้มกันต้าน HIV ได้ภายใน 30-35 วัน อีกทั้งยังตอบสนองอย่างรวดเร็วและมั่นคง

นักวิจัยชี้ว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่จะนำไปสู่การผลิตวัคซีนต้านเชื้อ HIV ในคนและสัตว์ด้วยภูมิคุ้มกันอย่างไรก็ดี ภูมิคุ้มกันที่ลูกวัวสามารถพัฒนาได้นั้นยังไม่เหมาะจะนำมาใช้กับมนุษย์” แต่นักวิจัยเชื่อว่าการศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็วนี้จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการคิดค้นวัคซีนชนิดใหม่เพื่อสู้กับเชื้อ HIV
ขอบคุณข้อมูลจาก : FB: China Xinhua News

Sharing is caring!

bedava bahis