ไหว้พระธาตุประจําวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ “วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร”

“วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร” เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้า (เนินดินสูงจากพื้นธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม ในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนม

ไหว้พระธาตุประจําวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

1. ไหว้พระธาตุประจําวันเกิดวันอาทิตย์ สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นั้นให้หาโอกาสไปนมัสการ พระธาตุพนม อ. ธาตุพนม จ. นครพนม เนื่องจากเป็นพระธาตุประจำวันอาทิตย์ โดยพระธาตุแห่งนี้สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 8 โดยมีความเชื่อกันว่าหากคนเกิดวันอาทิตย์ได้ไปกราบไหว้พระธาตุพนม จะช่วยเพิ่มพูนบุญบารมี ทำให้เป็นที่นับหน้าถือตา เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

2. ไหว้พระธาตุประจําวันเกิดวันจันทร์ หาโอกาสไปนมัสการพระธาตุเรณู อ. เรณูนคร จ. นครพนม ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำวันจันทร์ โดยพระธาตุองค์นี้สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2463 เป็นการจำลองลักษณะของพระธาตุพนมเอาไว้ ภายในบรรจุพระไตรปิฎก และพระพุทธรูป ตลอดจนของมีค่าในสมัยโบราณเอาไว้ เชื่อกันว่าหากคนเกิดวันจันทร์ได้นมัสการพระธาตุแห่งนี้จะทำให้รูปงาม

3. ไหว้พระธาตุประจําวันเกิดวันอังคาร ให้นมัสการพระธาตุศรีคุณ อ. นาแก จ. นครพนม เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเมื่อได้ไม่ประจักษ์ แต่มีการค้นพบในปี พ.ศ. 2340 พระธาตุองค์นี้เป็นพระธาตุประจำวันอังคาร ที่เชื่อกันว่าหากคนเกิดวันอังคารได้ไปนมัสการจะช่วยเพิ่มพูนความเก่งกล้า อำนาจบารมี

4. ไหว้พระธาตุประจําวันเกิดวันพุธ พระธาตุประจำวันพุธคือพระธาตุมหาชัย อ. ปลาปาก จ. นครพนม เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้น ราว พ.ศ. 2495 ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะ พระสงฆ์องค์แรกของศาสนาพุทธ และพระสารีริกธาตุของพระอรหันตเจ้าอีกหลายองค์ คนที่เกิดวันพุธ ได้มากราบไว้นมัสการพระธาตุแห่งนี้แล้ว เชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตมีแต่ชัยชนะ ทำอะไรก็สำเร็จไปหมด

5. ไหว้พระธาตุประจําวันเกิดวันพฤหัสบดี สำหรับคนเกิดวันพฤหัส ควรหาโอกาสไปนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ โดยพระธาตุแห่งนี้สร้างในปีได้ไม่ปรากฏหลักฐาน แต่ได้รับการบูรณะในพ.ศ. 2436 โดยภายในของพระธาตุบรรจุพระบรมสารีรักิธาตุ และพระอรหันตธาตุเอาไว้ นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากอินเดียด้วย คนที่เกิดวันพฤหัส ที่ได้นมัสการพระธาตุแห่งนี้ เชื่อกันว่าจะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน

6. ไหว้พระธาตุประจําวันเกิดวันศุกร์ หาโอกาสนมัสการพระธาตุท่าอุเทน อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม โดยพระธาตุแห่งนี้ สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2455 ในศิลปะแบบเดียวกับพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่า ผู้ที่เกิดวันศุกร์และได้นมัสการพระธาตุแห่งนี้เชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์

7. ไหว้พระธาตุประจําวันเกิดวันเสาร์ สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ ควรหาโอกาสในการไปนมัสการพระธาตุนคร อ. เมือง จ. นครพนม เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้น ราว พ.ศ. 2465 ภายในมีพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปทองคำและของมีค่ามากมาย เชื่อกันว่าผู้เกิดวันเสาร์หากได้มานมัสการพระธาตุแห่งนี้ จะเพิ่มวาสนา ส่งให้เป็นเจ้าคนนายคน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : th.wikipedia.org

Sharing is caring!

bedava bahis