10 คำศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ที่วัยรุ่นไม่ควรพลาด

10 คำศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ที่วัยรุ่นไม่ควรพลาด

วันนี้เราจะมาขออัพเดทเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับอาเซียน ด้วยการพาเพื่อนๆ มาฝึก 10 คำศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ที่วัยรุ่นไม่ควรพลาด ของทั้ง 10 ประเทศกันค่ะ ว่าเขาออกเสียงกันอย่างไรบ้าง อย่างคำว่า “ยินดีที่ได้รู้จัก”, “ฉันรักเธอ”, “ขอบคุณ” ถ้าเพื่อนๆ พร้อมแล้วไปดูและฝึกออกเสียงกันเลยค่ะ

ขอเริ่มจากคำว่า “วัยรุ่น” ก่อนแล้วกันนะคะ ตรงกับวัยของเราที่สุด

     1. ออกเสียง “วัยรุ่น”-

 • ไทย              >>          วัยรุ่น
  สิงคโปร์        >>          ทีนเนจ
  มาเลเซีย       >>          มูดา
  อินโดนีเซีย   >>          เรอมาญา
  ฟิลิปปินส์      >>          อาโดลีเซนเต
  บรูไน            >>           มาซา มูดา
  เวียดนาม      >>           แจ่
  ลาว               >>           หนุ่มสาว
  เมียนมาร์      >>           แง่
  กัมพูชา        >>            รุ่น

 

     2. ออกเสียง “สวัสดี”

 • ไทย                 >>       สวัสดี
  สิงคโปร์           >>       ไฮ, เฮลโล่
  มาเลเซีย          >>      ซาลามัต ปาฆี
  อินโดนีเซีย     >>        ซาลามัต ปากี
  ฟิลิปปินส์        >>        กูมูสตา / โพ
  บรูไน              >>         ซาลามัต ปาฆี
  เวียดนาม        >>         ซิน จ่าว
  ลาว                 >>         สะบายดี
  เมียนมาร์         >>         มิงกะลาบา
  กัมพูชา           >>          ซัวซะได

   

     3. ออกเสียง “ฉัน”

 • ไทย                  >>              ฉัน
  สิงคโปร์            >>              ไอ
  มาเลเซีย           >>              ซายา
  อินโดนีเซีย        >>             ซายา
  ฟิลิปปินส์           >>             อาโค
  บรูไน                  >>             อาคู
  เวียดนาม            >>            โตย
  ลาว                     >>            ข้อย
  เมียนมาร์            >>              ง่า
  กัมพูชา               >>            ขยม

 

   4. ออกเสียง “คุณชื่ออะไร?”

 • ไทย                  >>                       คุณชื่ออะไร?
  สิงคโปร์            >>                       ว้อทส ยัว เนม
  มาเลเซีย           >>                       ซียาปา นามา อันดา
  อินโดนีเซีย       >>                        เซียปา นะมา เซาดะรา
  ฟิลิปปินส์          >>                        อะนอง พานากาลาน โม
  บรูไน                 >>                       ซียาปา นามา อันดา
  เวียดนาม           >>                       บั่น เตน หล่า สี่
  ลาว                    >>                       เจ้าซื่อหยัง
  เมียนมาร์           >>                       นาแมแบ่โล่ค่อตะแล
  กัมพูชา              >>                       เนียะชะมัวะอะไว

     5. ออกเสียง “ฉันชื่อ…”

 • ไทย                        >>                        ฉันชื่อ…
  สิงคโปร์                  >>                        มาย เนม อีส
  มาเลเซีย                 >>                       นามา ซายา
  อินโดนีเซีย             >>                       นามา ซายา
  ฟิลิปปินส์                >>                       อัง ปะงาลัน คู ไอ ซี
  บรูไน                       >>                       นามา ซายา
  เวียดนาม                 >>                       บ่าน เตน หยี่
  ลาว                          >>                       ข้อยซื่อ
  เมียนมาร์                  >>                      จะด่อ/จะมะ นาแม
  กัมพูชา                    >>                       เนียะชะมัวะ

 

     6. ออกเสียง “ยินดีที่ได้รู้จัก”

 • ไทย                           >>                   ยินดีที่ได้รู้จัก
  สิงคโปร์                     >>                   ไนซ์ ทู มีท ยู
  มาเลเซีย                    >>                   เฆีมบีรา ดาปัต เบิรเกอนาลัน
  อินโดนีเซีย                 >>                   เจมบิรา ดาปัต เบอเตมู อันดา
  ฟิลิปปินส์                    >>                   อิคินากากาลาค คอง
  บรูไน                           >>                   เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
  เวียดนาม                    >>                    เซิด เฮิน แห่งห์ เดือก กับ โอม
  ลาว                             >>                    ยินดีที่ได้ฮู้จักกัน
  เมียนมาร์                     >>                    ทะหม่านต้วยยะต่าวันต่าบ่าแด่
  กัมพูชา                        >>                    รึกเรียยนาสแดลบานสะเกือล

 

     7. ออกเสียง”ขอบคุณ”

 • ไทย                        >>                  ขอบคุณ
  สิงคโปร์                  >>                  แธ้งค กิ้ว
  มาเลเซีย                 >>                 เตอรีมา กาซิฮ์
  อินโดนีเซีย             >>                 เตอรีมา กาซิฮ์
  ฟิลิปปินส์                 >>                ซาลามัต โพ
  บรูไน                        >>                เตอรีมา กาซิฮ์
  เวียดนาม                  >>                 ก่าม เอิน
  ลาว                          >>                 ขอบใจหลาย
  เมียนมาร์                  >>                เจซูนตินบ่าแด่
  กัมพูชา                    >>                  ออกุน

 

     8. ออกเสียง “ฉันรักคุณ”

 • ไทย                  >>                ฉันรักคุณ
  สิงคโปร์           >>                 ไอ เลิฟ ยู
  มาเลเซีย          >>                 ซายา จินตา ปาดา อันดา
  อินโดนีเซีย       >>                 อากู จินตา ปาดา มู
  ฟิลิปปินส์          >>                 มามัล คิตา
  บรูไน                 >>                 ซายา จินตา อาวะ/ กามู
  เวียดนาม           >>                 แอม เอียว แอง
  ลาว                    >>                 ข้อยฮักเจ้า
  เมียนมาร์           >>                 ง่านิ่นโกชิดแด่
  กัมพูชา              >>                 บองสรอลัญ

 

     9. ออกเสียง “อ่านหนังสือ”

 • ไทย                        >>                     อ่านหนังสือ
  สิงคโปร์                  >>                     รี้ด อะ บุ๊ค
  มาเลเซีย                 >>                     บาจา บูกู
  อินโดนีเซีย              >>                    เมิมบาจา บูกู
  ฟิลิปปินส์                  >>                   ปากบาบาซา
  บรูไน                        >>                    บาจา บูกู
  เวียดนาม                 >>                     ดอก แซ้ก
  ลาว                          >>                      อ่านหนังสือ
  เมียนมาร์                  >>                      ว่าโอดพัด
  กัมพูชา                     >>                      อาหาทะไงตร่อง

 

     10. ออกเสียง “โชคดี “

 • ไทย                          >>                     โชคดี
  สิงคโปร์                    >>                     กู๊ด ลัค
  มาเลเซีย                   >>                    นาซิบ บาอิก
  อินโดนีเซีย                >>                   เซอละมัต จะลัน
  ฟิลิปปินส์                    >>                  มาพาลาด
  บรูไน                           >>                  นาซิบ บาอิก
  เวียดนาม                    >>                  แขว่ แหม่ง, ไมย หมัน
  ลาว                              >>                โซกดีเด้อ
  เมียนมาร์                     >>                 กานกอง
  กัมพูชา                        >>                 ส่อมนางลออ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือภาษาอาเซียนน่ารู้

73 total views, 2 views today

Comments

comments

Sharing is caring!

บทความแนะนำ

ptt kargo takipptt kargo takipptt kargo takip