EU เปิดทางสว่างขุดแร่บนดาวคราะห์น้อยได้แล้ว

หลังจากที่เราได้เคยนำเสนอข่าว การขุดเหมืองแร่บนดวงจันทร์ของบริษัท Moon Express ไปแล้วครั้งหนึ่ง ล่าสุด ประเทศในสหภาพยุโรปหรือ EUได้รับรองกฏหมายใหม่ ที่ทำให้เรามองเห็นภาพในโลกอนาคตได้ชัดเจนขึ้น มันเป็นเหมือนการเปิดทางให้บริษัทเอกชน สามารถค้นหาดาวเคราะห์น้อยดวงใดที่มีแร่ธาตุที่พวกเขาต้องการ จากนั้นก็ทำการขุดเจาะดาวเคราะห์ดวงนั้น และนำแร่ธาตุกลับมายังโลก  และกฏหมายใหม่นี้ ได้รับการรับรองแล้ว โดยรัฐบาลแห่งประเทศ ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นประเทศแรกที่ทำให้เกิดความกระจ่างชัดในแง่ที่ว่า ใครจะเป็นผู้ครอบครอง
ทรัพยากรที่ค้นพบในห้วงอวกาศ ซึ่งถ้อยความในกฏหมายได้มีการระบุเอาไว้กว้างๆ และถือเป็นชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ของบริษัทด้านการสำรวจอวกาศ เพราะมีประเทศที่ให้การสนับสนุนแนวคิดของการออกไปเสาะแสวงหาทรัพยากรบนดาวเคราะห์น้อยดวงใดๆ ที่อยู่ใกล้โลกของเรา
ข้อกฏหมายคือ บริษัทเอกชนได้รับอนุญาตให้ออกไปขุดเหมืองแร่บนดาวเคราะห์น้อยใดๆ และมีสิทธิในการครอบครองสิ่งที่พวกเขาขุดมาได้โดยชอบธรรม แต่บริษัทก็ต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภารกิจของพวกเขาด้วยเช่นกัน ต่อแต่นี้ไปต้องคอยจับตามองให้ดีว่าบริษัทเอกชนรายใด จะเป็นเจ้าแรกที่ออกไปขุดเหมืองแร่บนดาวเคราะห์น้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้าไม่นานนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก:thaiware.com , bgr.com

Sharing is caring!

bedava bahis