ไม่น่าเชื่อ!! สัตว์ชนิดนี้สามารถผลิตภูมิคุ้มกันต้านเชื้อ HIVได้

งานวิจัยชิ้นใหม่โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันชี้ว่า “วัวสามารถผลิตภูมิคุ้มกันต้านเชื้อ HIV ได้อย่างน่าเหลือเชื่อ” งานวิจัยนี้ถูกยกให้เป็น “อีกก้าวที่โดดเด่น” สู่การค้นพบวัคซีนต้าน HIV งานวิจัยชิ้นนี้อยู่ในโครงการริเริ่มวัคซีนต้านโรคเอดส์ระหว่างประเทศ (International AIDS Vaccine Initiative) และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ค้นพบว่าระบบภูมิคุ้มกันของลูกวัวสามารถพัฒนาภูมิคุ้มกันต้าน HIV ได้อย่างรวดเร็ว วัคซีน bNAbs สามารถพัฒนาภูมิคุ้มกัน

Read more
bedava bahis