วิธีง่ายๆ ป้องกันช่องคลอดติดเชื้อ

สุขภาพของช่องคลอดนั้นเป็นส่วนที่สำคัญต่อสุขภาพของเพศหญิงเป็นอย่างมาก รวมถึงความสามารถในการมีลูก ความต้องการ ทางเพศ และการถึงจุดสุดยอดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบได้บ่อยที่ช่องคลอด คือ “การติดเชื้อ” นับเป็นสิ่ง หนึ่งที่บั่นทอนสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง การติดเชื้อช่องคลอดอาจเกิดจากยีสต์หรือเชื้อรา แบคทีเรีย และปรสิต เพื่อให้ช่องคลอด ปลอดภัยจากความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ สตรีทั้งหลายจึงต้องควร 1.ควรหลีกเลี่ยงการใส่กางเกงที่คับและรัดเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการเสียดสี ความร้อน และความชื้นในบริเวณดังกล่าว

Read more
bedava bahis