ห้ามพลาด!! “ทะเลสาบอินเล” สวยสุดปลายกาญจนบุรีทะเลสาบ

Inle ตั้งอยู่ในใจกลางของที่ราบสูงฉาน เป็นทะเลสาบไฮแลนด์ที่สวยงามสูง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทะเลสาบมีความยาว 22 กม. และ 10 กิโลเมตรข้ามและมีผู้คนเชื้อชาติหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ในพื้นที่ คน Intha เป็นชาว Lake ที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการพายเรือขาของพวกเขา   สังขละบุรี ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี มีชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมา

Read more
bedava bahis