อัศจรรย์ “ทางเดินยักษ์” แห่งไอร์แลนด์

“Giant!s Causeway” อยู่ใน County Antrim บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของไอร์แลนด์เหนือ เป็นชายฝั่งที่เกิดจากการเย็นตัวของหินภูเขาไฟเมื่อ ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ที่เต็มไปด้วยเสาหินกว่า 40,000 แท่งที่เชื่อมต่อกันซึ่งเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟโบราณ อยู่ใน County Antrim บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของไอร์แลนด์เหนือ ประมาณ

Read more
bedava bahis