ปีนเขาไต่เชือก!! เที่ยว”น้ำตกเจ็ดสี” จ. บึงกาฬ

“น้ำตกเจ็ดสี” ได้รับการรู้จัก และ นิยมเป็นอันดับต้น ๆ ของ จ. บึงกาฬ คงจะไม่มีใครไม่รู้จักน้ำตกแห่งนี้ น้ำตกที่ต้องลัดเลาะเข้าไปในป่า ไต่เชือก ปีนเขา เพื่อชมม่านน้ำอันสวยงามซึ่งอยู่ด้านบนของเขา อยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ภูวัว ตั้งอยู่ที่บ้านดอนเสียด ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ เป็นน้ำตกอยู่บนเขาสูง

Read more

สุดเสียว!! “วัดภูทอก” จังหวัดบึงกาฬ

“วัดเจติยาคิรีวิหาร” (วัดภูทอก) ตั้งอยู่ที่บ้านคำแคนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ มีขนาดความสูง โดยวัดจากฐานถึงยอด 460 เมตร มีบันไดเรียงขึ้นตามชั้นต่าง ๆ 7 ชั้น และฐานชั้นที่ 6 วัดโดยรอบได้

Read more
bedava bahis