ของจริง!! ปราสาทในเทพนิยายดัง ที่เยอรมัน

ปราสาทนอยชวานชไตน์ (Neuschwanstein) ซึ่งเป็น ต้นแบบของ ปราสาทในเทพนิยาย จาก นิทานชื่อดังของ วอลต์ดิสนีย์ มีอยู่หลายเรื่อง อาทิ สโนไวต์, ซินเดอเรลล่า เป็นต้น ปราสาทในเทพนิยายดังของ วอลต์ดิสนีย์ กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก สำหรับต้นแบบของปราสาทนืทานดังในเทพนิยายคือ ปราสาท Neuschwanstein

Read more
bedava bahis