ตะลึง! “มหาวิหารบูร์โกส” มรดกโลก ของประเทศสเปน

“มหาวิหารบูร์โกส” (Catedral de Burgos) ตั้งอยู่ที่เมืองบูร์โกส ประเทศสเปน มหาวิหารแห่งนี้ถือเป็นมหาวิหารขนาดใหญ่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 1221 เสร็จสมบูรณ์ในปี 1567 สถาปนิกผู้สร้างมหาวิหารในช่วงแรกเป็นชาวฝรั่งเศส และ ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นชาวเยอรมนี รูปแบบด้านหน้าของมหาวิหารเป็นแบบกอธิคแบบฝรั่งเศส ในปี1984 มหาวิหารบูร์โกสได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ไปดูกันเลย…

Read more

ทึ่ง!! “ทอรูน” เมืองโบราณ ได้รับเลือกจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

“ทอรูน” เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์ บนฝั่งแม่น้ำวิสตูลา มีประชากร 205,934 คน ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2009 ทอรูนถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ ทอรูนเป็นเมืองเกิดของนักดาราศาสตร์ นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส เมืองนี้จัดตั้งขึ้นโดยอัศวินทิวทอนิกราวปี ค.ศ. 1230-31 อยู่ภายใต้การดูแลของโปแลนด์ ใน ค.ศ. 1454

Read more

อึ้ง!! มรดกโลก “นาขั้นบันไดพันปี” ประเทศฟิลิปปินส์

“Banaue Rice Terraces” จังหวัดอีฟูเกา ประเทศฟิลิปปินส์ คือ บันไดข้าวอายุกว่าพันปี ที่แกะสลักจากภูเขาทั้งลูกเพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าว สมัยก่อนนั้นการทำนาจะต้องใช้พื้นที่ราบ หากแต่พื้นที่ภูมิประเทศบริเวณนี้เต็มไปด้วยเขาสูงมีที่ราบน้อย ปริมาณน้ำและเนื้อที่ในการทำการเกษตรจึงเป็นปัญหา ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงได้คิดวิธีทำนาแบบขั้นบันไดขึ้นตามไหล่เขาโดยสกัดไหล่เขาให้เป็นชั้นๆ ลดหลั่นลงมาเป็นขั้นบันได เพื่อช่วยเพิ่มเนื้อที่ในการเพาะปลูก เป็นการรักษาหน้าดินไม่ให้ถูกชะล้างไปอีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำทั้งในแง่การชลประทานโดยการเก็บกักน้ำฝน และยังช่วยป้องกันน้ำท่วมอีกด้วยโดยนาข้าวที่บานาเวนั้นเป็นภูเขาสูงอยู่เหนือน้ำทะเล 5,000 ฟุต นาข้าวแต่ละแห่งมีเนื้อที่

Read more

สุดยอดแนวปะการัง “เกรตแบร์ริเออร์รีฟ” ยาวที่สุดในโลก

“เกรตแบร์ริเออร์รีฟ” ( Great Barrier Reef) เป็นพืดหินปะการังที่ยาวที่สุดในโลก ยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย หรือตอนใต้ของทะเลคอรัล เริ่มตั้งแต่แหลมยอร์ก ซึ่งอยู่ไกลขึ้นไปทางเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ ลงมาถึงบันดะเบอร์ก ทางตอนใต้ ครอบคลุมดูแลพื้นที่ 215,000 ตารางไมล์ หรือ

Read more

เที่ยวเมืองเก่า ชมมรดกโลก!! ที่”อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย”

“อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย” อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ถนนจรดวิถีถ่อง ทางหลวงหมายเลข 12 สายสุโขทัย-ตาก ในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครองศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

Read more
bedava bahis