สุดเหวี่ยง!! ล่องแก่งหนานมดแดง จ.พัทลุง

“ล่องแก่งหนานมดแดง” เดือนที่ควรไป ตลอดปี / ระดับความยาก 1-3 ระดับ / ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ล่องแก่งหนานมดแดง ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เป็นทุนเดิมทางธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนำมาประยุกต์กับแนวคิดที่ตกผลึกจากการที่ได้ไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวล่องแก่งในพื้นที่อื่นๆ แล้วนำกลับมาปรับใช้กับหนานมดแดง จนก่อเกิด”ล่องแก่งหนานมดแดง”

Read more
bedava bahis