สุดเสียว!! “วัดภูทอก” จังหวัดบึงกาฬ

“วัดเจติยาคิรีวิหาร” (วัดภูทอก) ตั้งอยู่ที่บ้านคำแคนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ มีขนาดความสูง โดยวัดจากฐานถึงยอด 460 เมตร มีบันไดเรียงขึ้นตามชั้นต่าง ๆ 7 ชั้น และฐานชั้นที่ 6 วัดโดยรอบได้

Read more
bedava bahis