5 แกงไทยต้านมะเร็ง ความอร่อยที่สู้โรคร้ายได้!!

อาหารไทยที่นิยมกินกันทั่วโลก แท้จริงแล้วมีประโยชน์ซ่อนอยู่มากมาย อย่าง 5 แกงไทยที่ช่วยต้านมะเร็งได้ต่อไปนี้ โรคมะเร็งกลายเป็นปัญหาสุขภาพประเด็นใหญ่ที่เกิดกับคนไทยและคนทั่วโลกมากขึ้น ซึ่งก็มีการสันนิษฐานกันว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นส่วนสำคัญที่ก่อความเสี่ยงโรคมะเร็งร้าย นี่ยังไม่รวมไปถึงไลฟ์สไตล์ของคนสมัยนี้ที่เพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งได้อีกหลายทาง ดังนั้นวิธีป้องกันมะเร็งจึงเป็น How to ที่หลายคนอยากรู้กันมาก โดยเฉพาะถ้าเป็นอาหารต้านมะเร็งได้ก็จะยิ่งดีเพราะสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย วันนี้เรามี 5 แกงไทยที่ช่วยต้านมะเร็ง อันเป็นผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาบอกต่อ โดย ผศ.

Read more
bedava bahis