โครตเสียว!! สะพานกระจก กับความสูงที่จะทำให้คุณก้าวไม่ออก!!

“สะพานกระจก” เขาเทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ มณฑลหูหนาน ประเทศจีนมีระยะทางอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว มีกฏอยู่ว่า ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก

Read more
bedava bahis