สะพายกล้องเที่ยวหน้าฝน!! “ทุ่งโปรงทอง”

“ทุ่งโปรงทอง” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้ำประแส อำเภอแกลง มีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ “ทุ่งโปรงทอง” ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติของ ป่าโกงกาง ไม้โปรงและไม้ริมชายฝั่ง จุดเด่นของบริเวณนี้คือ เราจะเห็นต้นโปรงขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่สะท้อนสีเขียวอ่อนตา จนเรียกว่า เป็นทุ่งโปรงทอง   ทุ่งโปรงทองจะมีทางเดินไม้ระยะทางประมาณ

Read more
bedava bahis