อาการ “ลงแดง” จากการติดสุรา!!

ทั้งเหล้าทั้งเบียร์ลองติดให้เข้าแล้ว จะหยุดดื่มกันดื้อๆ นั้นไม่ขอแนะนำ เพราะหากอยู่ดีๆ จากเคยได้รับแอลกอฮอล์เป็นประจำกลับไม่ได้ดื่มในเวลาที่เคยดื่ม ร่างกายจะปรับสภาพไม่ทัน รายไหนรายนั้นต้องมีอาการ “ลงแดง” ตามมาอย่างแน่นอน นักดื่ม “สายอาชีพ” ที่ติดเหล้าหนัก แอลกอฮอล์จะมีผลต่อทุกเซลล์ของร่างกายโดยเฉพาะระบบประสาท เมื่อได้รับแอลกอฮอล์เป็นประจำ สมองจะปรับตัวต้องการแอลกอฮอล์เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน ความคิด อารมณ์ และการกระทำทั้งหมดขึ้นกับแอลกอฮอล์ เมื่อหักดิบหยุดดื่ม

Read more
bedava bahis