“เหงื่อกมาก เหงื่อน้อย”สามารถบอกโรคได้

เหงื่อจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายสัมผัสกับสิ่งกระตุ้น 2 อย่าง คือ ความร้อน และอารมณ์ เหงื่อสามารถบ่งบอกอาการของโรคบางชนิดได้โดยจำแนกดังนี้ 1.โรคที่ทำให้เหงื่อออกมาก -เครียด เหงื่อจะออกมากบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และหน้าผาก ประกอบกับมีอาการอื่นร่วม เช่น ชีพจรเต้นเร็ว ใจสั่นหรือมือสั่น -ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ หรือ คอพอก เหงื่อจะซึมออกมาทั่วตัว

Read more
bedava bahis