EU เปิดทางสว่างขุดแร่บนดาวคราะห์น้อยได้แล้ว

หลังจากที่เราได้เคยนำเสนอข่าว การขุดเหมืองแร่บนดวงจันทร์ของบริษัท Moon Express ไปแล้วครั้งหนึ่ง ล่าสุด ประเทศในสหภาพยุโรปหรือ EUได้รับรองกฏหมายใหม่ ที่ทำให้เรามองเห็นภาพในโลกอนาคตได้ชัดเจนขึ้น มันเป็นเหมือนการเปิดทางให้บริษัทเอกชน สามารถค้นหาดาวเคราะห์น้อยดวงใดที่มีแร่ธาตุที่พวกเขาต้องการ จากนั้นก็ทำการขุดเจาะดาวเคราะห์ดวงนั้น และนำแร่ธาตุกลับมายังโลก  และกฏหมายใหม่นี้ ได้รับการรับรองแล้ว โดยรัฐบาลแห่งประเทศ ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นประเทศแรกที่ทำให้เกิดความกระจ่างชัดในแง่ที่ว่า ใครจะเป็นผู้ครอบครอง

Read more

การขุดเหมืองแร่บนดวงจันทร์!! ใกล้เป็นจริงแล้ว

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจออกมาจาก บริษัทเอกชนด้านการสำรวจอวกาศอย่างบริษัท Moon Express ที่แสดงเจตจำนงมาอย่างช้านานว่าต้องการขุดเหมืองแร่จากดวงจันทร์แต่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเขาออกมาเปิดเผยถึงรายละเอียด แผนการเริ่มต้นโดย การส่งยาน MX-1E ลงไปจอดบนดวงจันทร์ ซึ่งยานลำนี้มีความสูงเทียบเท่ากับตัวคน มันสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งของตัวเอง ได้โดยการกระโดดลอยตัวเหนือผิวดวงจันทร์ เมื่อประสบความสำเร็จกับการสร้างยาน MX-1E ทางบริษัท Moon Express ก็เตรียมวางแผนการขั้นต่อไปด้วยการสร้าง ยานอีก 3

Read more
bedava bahis