Samsung ประกาศกู้คืนชิ้นส่วนรีไซเคิล Galaxy Note 7

แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Galaxy Note 7 เมื่อปีที่แล้วจะส่งผลต่อชื่อเสียงของ Samsung อย่างมาก แต่ในปีนี้พวกเขาก็สามารถกู้สถานการณ์กลับมาได้เป็นอย่างดีกับ Galaxy S8 และ S8+ จนสามารถทุบสถิติยอดขายใหม่ในไตรมาสล่าสุดได้สำเร็จ และที่สำคัญคือ พวกเขามีแผนจะนำชิ้นส่วนจากการเรียกคืน Note 7 จากทั่วโลกนั้นมารีไซเคิลใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่

Read more
bedava bahis